lip
19

Strategiczne zarządzanie IT w sektorze publicznym na bazie architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
StrategiPlanning

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem razem z Tygodnikiem Computerworld organizuje warsztaty „Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego”. Odbędą się one w dniu 17 października w Warszawie. Ich celem jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. zestawu narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego w obszarze planowania rozwoju systemów informatycznych. Istotna część warsztatów poświęcona będzie wykorzystaniu koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych.