lut
16

To nie jest dobry klimat dla architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
pogoda

Na początku lutego 2014 r. firma doradcza EY (dawniej Ernst&Young) opublikowała wynik przeprowadzonych przez siebie badań nt. czynników wpływających na zmianę wartości firmy w krótkim i długim okresie. Jedną z inspiracji dla badań było poszukiwanie źródeł kryzysu z 2009 r. Badanie to firma EY rozpoczęła w 2013. Analizą objętych zostało ponad 1000 największych spółek giełdowych w Europie. Horyzont czasu badania to okres 2008 – 2013.  Głównym celem badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie istnieje zależność między długością kadencji kadry zarządzającej spółek, a ich wartością.