sty
31

Sprawdź swoją wiedzę nt. architektury korporacyjnej i TOGAF (poziom podstawowy)

Źródło: Andrzej Sobczak
test

Zapraszamy do rozwiązania testu i sprawdzenia swojej wiedzy nt. architektury korporacyjnej i ram architektonicznych TOGAF. Test ten przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z architekturą korporacyjną/TOGAF i mają stosunkowo niewielką praktykę w tym obszarze. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych. Jedynym ograniczeniem jest czas – na rozwiązanie testu przeznaczone jest maksymalnie 5 minut.