maj
10

Cena jako jedyne kryterium wyboru ofert vs EA

Źródło: Andrzej Sobczak
low_price

Zgodnie z danymi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w Polsce w latach 2010-2011 cena była jedynym kryterium wyboru oferty w przypadku aż 91% postępowań.