sie
02

Polecam artykuł: “CIO coraz mniej ważny?”

Źródło: Andrzej Sobczak
cio

Pan Andrzej Gontarz, wiceprezes fundacji “Instytut mikroMakro” przygotował na potrzeby dwutygodnika ComputerWorld bardzo inspirujący artykuł pt.: “CIO coraz mniej ważny?”. Zaczyna się on tak: “Przedstawiciele działów IT żyją w mitycznym przekonaniu o własnej wyjątkowości i ponadprzeciętnych możliwościach działania, mając jednocześnie silne poczucie niedoceniania swoich starań i kompetencji przez resztę organizacji. Pora wreszcie skończyć z mrzonkami o wyjątkowej roli CIO w firmie. Dział IT w organizacji jest tak samo ważny jak każdy inny. Liczy się na tyle, na ile potrafi być użyteczny dla przedsiębiorstwa w ramach swojej specjalności i na ile przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać jego fachowy potencjał”. Cały tekst jest dostępny nieodpłatnie […..]

sie
27

Model dostarczania wartości EA (cz. II)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt EA

W lipcu przedstawiłem materiał nt. modelu dostarczania wartości w związku z budową praktyki architektonicznej w organizacji. Obecnie przygotowałem przewodnik nt. opracowania modelu dla punktowego wykorzystania podejścia architektonicznego. Analogicznie jak w pierwszym wpisie, przyjmuję dwa założenia. Po pierwsze: architektura korporacyjna nie jest celem samym w sobie, lecz pełni funkcję usługową do pozostałych działań/funkcji w organizacji (przyjęcie tego założenia determinuje sposób definiowania wdrożenia podejścia architektonicznego).

lip
19

Model dostarczania wartości EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt_small

Jedną z podstawowych trudności przy inicjowaniu prac nad architekturą korporacyjną jest przekonanie decydentów do tego pomysłu. Bardzo często pojawiają się pytania z ich strony na temat korzyści, jakie może ta koncepcja dostarczyć organizacji i jakie są z tym związane koszty. Oczywiście decydenci chcieliby poznać „twarde liczby”, a przynajmniej procentowe wartości (na przykład: dzięki wdrożeniu architektury korporacyjnej budowa rozwiązań IT będzie tańsza o X% i będzie to kosztować Y tyś złotych). W istniejących ramach architektonicznych (np. TOGAF) podkreśla się konieczność zdefiniowania propozycji wartości (value proposition), ale nie jest określone jak do tego podejść. Z rozmów jakie prowadzę wśród uczestników kursów, szkoleń, […..]