sty
07

Działania w świecie VUCA

Źródło: Andrzej Sobczak
vuca

Jakiś czas temu opublikowałem wpis “VUCA a architektura korporacyjna“. VUCA jest skrótem, który pochodzi od słów Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, czyli zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. VUCA jest postrzegany jako mechanizm opisujący zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie organizacji  w XXI w. W jednym z ostatnich numerów Harvard Business Review (edycja polska) pojawił się ciekawy materiał (Co oznacza VUCA – autorstwa N. Bennett i G. Lemoine) wskazujący, że VUCA jest zbyt dużym uproszczeniem (chociaż z marketingowego punktu widzenia, jest to świetny pomysł). Dlaczego jest to zbyt duże uproszczenie?

lis
01

VUCA a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
vuca

W jednym z artykułów opublikowanych ostatnio na ComputerWorld On-Line pojawił się skrót VUCA –  czyli Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Został on przetłumaczony na języki polski jako: zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. VUCA może być postrzegany jako model, który identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie organizacji  w XXI w. Przy czym sam skrót VUCA został wprowadzony pod koniec lat 90-tych XX wieku i pierwotnie użyty na potrzeby wojskowości (został on wykorzystany przez U.S. Army War College do opisu sytuacji geopolitycznej po zakończeniu Zimnej Wojny).

lis
02

Stany skupienia materii a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
stany skupienia

Z lekcji fizyki pamiętamy, że materia może występować w trzech (co do zasady, bo są od tego liczne odstępstwa) stanach skupienia. Stan skupienia, w którym dana substancja występuje, określa jej podstawowe właściwości fizyczne. Wynika on z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję. Mamy więc do czynienia ze stanem gazowym (w którym substancja przyjmuje objętość i kształt naczynia, zajmuje całą dostępną przestrzeń),  stanem ciekłym (w którym trudno zmienić objętość, a kształt łatwo) oraz wreszcie stanem stałym (w którym objętość i kształt są w zasadzie zachowane). Ktoś może zapytać się, po co takie repertorium z podstaw fizyki, na serwisie poświęconym problematyce architektury korporacyjnej?