Warsztaty: Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego

Print Friendly
O wydarzeniu:

Nikt już nie kwestionuje konieczności informatyzacji jednostek sektora publicznego. W wielu miejscach widać coraz większy uzależnienie usług publicznych od rozwiązań ICT. Jednak coraz części pojawia się refleksja, że dotychczasowy model wprowadzania IT do organizacji publicznych nie spełnił pokładanych nadziei. Co prawda, punktowo, poszczególne systemy pozwalają osiągnąć założone rezultaty, jednak brakuje zintegrowanego podejścia do wdrażania technologii informatycznych i związanego z tym efektu synergii. Tymczasem widać wzrastający nacisk na optymalizacji działania jednostek publicznych (w szczególności decydenci oczekują, że IT może w tym pomóc), a jednocześnie działom IT przydzielane są coraz mniejsze budżety. Z tego względu tak istotne jest wprowadzenie do organizacji właściwych mechanizmów planowania rozwoju systemów informatycznych.

Celem warsztatów, które współorganizuję razem z IDG, pt. “Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego“, jest  usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. zestawu narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego w obszarze planowania rozwoju systemów informatycznych.

Warsztaty obejmować będą trzy grupy zagadnień:

  • Usystematyzowanie pojęć z zakresu formułowania i monitorowania realizacji strategii IT
  • Architektura korporacyjna w organizacji publicznej
  • Zarządzanie portfelem aplikacji

Warsztaty prowadzone będą z zastosowaniem techniki “kartki i ołówka”. Nastąpi połączenie części wykładowej (około 70%) z ćwiczeniową (około 30%). Część wykładowa przeplatana będzie krótkimi quizami.

Ponadto uczestnicy w grupach, pod moim nadzorem realizować będą Case Study, który dotyczy zaplanowania rozwoju systemów IT w jednostce sektora publicznego.

Nikt już nie kwestionuje konieczności informatyzacji jednostek sektora publicznego. W wielu miejscach widać coraz większy uzależnienie usług publicznych od rozwiązań ICT. Jednak coraz części pojawia się refleksja, że dotychczasowy model wprowadzania IT do organizacji publicznych nie spełnił pokładanych nadziei. Co prawda, punktowo, poszczególne systemy pozwalają osiągnąć założone rezultaty, jednak brakuje zintegrowanego podejścia do wdrażania technologii informatycznych i związanego z tym efektu synergii. Tymczasem widać wzrastający nacisk na optymalizacji działania jednostek publicznych (w szczególności decydenci oczekują, że IT może w tym pomóc), a jednocześnie działom IT przydzielane są coraz mniejsze budżety. Z tego względu tak istotne jest wprowadzenie do organizacji właściwych mechanizmów planowania rozwoju systemów informatycznych.

Celem warsztatów, które współorganizuję razem z IDG, pt. “Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego“, jest  usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. zestawu narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego w obszarze planowania rozwoju systemów informatycznych.

Warsztaty obejmować będą trzy grupy zagadnień:

  • Usystematyzowanie pojęć z zakresu formułowania i monitorowania realizacji strategii IT
  • Architektura korporacyjna w organizacji publicznej
  • Zarządzanie portfelem aplikacji

Warsztaty prowadzone będą z zastosowaniem techniki “kartki i ołówka”. Nastąpi połączenie części wykładowej (około 70%) z ćwiczeniową (około 30%). Część wykładowa przeplatana będzie krótkimi quizami.

Ponadto uczestnicy w grupach, pod moim nadzorem realizować będą Case Study, który dotyczy zaplanowania rozwoju systemów IT w jednostce sektora publicznego.

Organizator:
IDG Poland
Miejsce: Warszawa
Data: 17.10.2012