Wykład: Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Print Friendly
O wydarzeniu:

W ramach IV Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo W Internecie” prof. dr hab. Andrzej Sobczak poprowadzi wykład “Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze”.
Wykład ten będzie częścią sesji “Perspektywy rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji”, które celem będzie omówienie kierunków dalszego rozwoju technologii związanych z przetwarzaniem w chmurze oraz kształtowania się modelu regulacji przetwarzania w chmurze.
W trakcie wykładu nastąpi próba odpowiedzenia na pytane jak podejść do przedsięwzięcia wdrożenia chmury w organizacjach – czy metodą “big-bang” – czyli w formie całościowego, programu obejmującego wprowadzenie w kompleksowy sposób tej klasy rozwiązań czy może raczej metodą drobnych kroków, umiejscowionych na zdefiniowanej wcześniej mapie drogowej. Każdy z tych wariantów ma swoje mocne i słabe strony. Celem prezentacji będzie ich identyfikacja i odniesienie ich do dobrych praktyk zebranych w postaci ram architektonicznych TOGAF, standardu modelowania ArchiMate oraz wybranych referencyjnych modeli architektonicznych.

W ramach IV Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo W Internecie” prof. dr hab. Andrzej Sobczak poprowadzi wykład “Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze”.
Wykład ten będzie częścią sesji “Perspektywy rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji”, które celem będzie omówienie kierunków dalszego rozwoju technologii związanych z przetwarzaniem w chmurze oraz kształtowania się modelu regulacji przetwarzania w chmurze.
W trakcie wykładu nastąpi próba odpowiedzenia na pytane jak podejść do przedsięwzięcia wdrożenia chmury w organizacjach – czy metodą “big-bang” – czyli w formie całościowego, programu obejmującego wprowadzenie w kompleksowy sposób tej klasy rozwiązań czy może raczej metodą drobnych kroków, umiejscowionych na zdefiniowanej wcześniej mapie drogowej. Każdy z tych wariantów ma swoje mocne i słabe strony. Celem prezentacji będzie ich identyfikacja i odniesienie ich do dobrych praktyk zebranych w postaci ram architektonicznych TOGAF, standardu modelowania ArchiMate oraz wybranych referencyjnych modeli architektonicznych.

Organizator:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne
Miejsce: Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
Data: 29-5-2012