Wykład: Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej

Print Friendly
O wydarzeniu:

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Forum Architektów IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Jej celem  jest przekazanie podstawowych i praktycznych informacji na temat architektury korporacyjnej w taki sposób, aby uczestnik mógł zrozumieć, jaką wartość może przynieść właściwe stosowanie tej koncepcji. Poruszone zostaną również problemy związane z codzienną pracą architekta korporacyjnego czyli przedstawione zastaną studia przypadków. Uczestnicy konferencji powinni mieć również możliwość podzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami i przemyśleniami.

Na konferencji będę miał wystąpienie pt.: “Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej”. W jego trakcie będę starał się przekonać, że w Polsce można mówić już o zawodzie architekta korporacyjnego. Dotyczy to jak na razie pewnej grupy firm, ale jest to trend nieuchronny – wraz z nowymi oczekiwaniami, jakie biznes stawia działom informatyki – architektura korporacyjna staje się mechanizmem przekuwania strategii biznesowej w dobrze zdefiniowane i spójne projekty transformacyjne.

Jednocześnie należy mieć świadomość, że w chwili obecnej architektami korporacyjnymi stają się osoby wywodzące się z IT. W celu ułatwienia im odnalezienia się w nowej roli (bardziej biznesowej niż IT) przygotowany został tzw. kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjny. Należy go traktować jako pokazanie możliwych zasad działania architektów w organizacjach, w których dopiero kształtuje się praktyka architektoniczna.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Forum Architektów IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Jej celem  jest przekazanie podstawowych i praktycznych informacji na temat architektury korporacyjnej w taki sposób, aby uczestnik mógł zrozumieć, jaką wartość może przynieść właściwe stosowanie tej koncepcji. Poruszone zostaną również problemy związane z codzienną pracą architekta korporacyjnego czyli przedstawione zastaną studia przypadków. Uczestnicy konferencji powinni mieć również możliwość podzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami i przemyśleniami.

Na konferencji będę miał wystąpienie pt.: “Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej”. W jego trakcie będę starał się przekonać, że w Polsce można mówić już o zawodzie architekta korporacyjnego. Dotyczy to jak na razie pewnej grupy firm, ale jest to trend nieuchronny – wraz z nowymi oczekiwaniami, jakie biznes stawia działom informatyki – architektura korporacyjna staje się mechanizmem przekuwania strategii biznesowej w dobrze zdefiniowane i spójne projekty transformacyjne.

Jednocześnie należy mieć świadomość, że w chwili obecnej architektami korporacyjnymi stają się osoby wywodzące się z IT. W celu ułatwienia im odnalezienia się w nowej roli (bardziej biznesowej niż IT) przygotowany został tzw. kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjny. Należy go traktować jako pokazanie możliwych zasad działania architektów w organizacjach, w których dopiero kształtuje się praktyka architektoniczna.

Organizator:
IDG
Miejsce: Warszawa
Data: 19 kwietnia 2012