Wykład: Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa

Print Friendly
O wydarzeniu:

W dniach 14-15 marca 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Państwo 2.0. O sprawnym państwie i zarządzaniu z wykorzystaniem IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Na konferencji wystąpią przedstawiciele administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego. Stwarza to wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji i dyskusji na temat wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w zarządzaniu państwem. Zapewnienie skuteczności usług publicznych wiąże się, bowiem, coraz częściej z koniecznością przetwarzania coraz większych ilości informacji w coraz krótszym czasie.
Zostałem poproszony o przygotowanie wystąpienia “Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa”. W jego trakcie będę starał się, przekonać, że sektor publiczny staje się właścicielem olbrzymich ilości informacji gromadzonych w postaci cyfrowej – zarówno ustrukturalizowanej jak i nieustrukturalizowanej. Pojawia się pytanie: co zrobić, aby zapewnić efektywny dostęp do tych informacji i móc świadczyć przy ich wykorzystaniu cyfrowe usługi publiczne. Odpowiedzi na to pytanie muszą udzielić decydenci odpowiedzialni za IT – zarówno na szczeblu całego państwa jak i poszczególnych jednostek publicznych. Jednocześnie postawię tezę, że architektura korporacyjna państwa może im w tym pomóc. Można ją bowiem postrzegać jako mechanizm zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego i fundamentem budowy sprawnie działającej infrastruktury informacyjnej państwa.

W dniach 14-15 marca 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Państwo 2.0. O sprawnym państwie i zarządzaniu z wykorzystaniem IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Na konferencji wystąpią przedstawiciele administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego. Stwarza to wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji i dyskusji na temat wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w zarządzaniu państwem. Zapewnienie skuteczności usług publicznych wiąże się, bowiem, coraz częściej z koniecznością przetwarzania coraz większych ilości informacji w coraz krótszym czasie.
Zostałem poproszony o przygotowanie wystąpienia “Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa”. W jego trakcie będę starał się, przekonać, że sektor publiczny staje się właścicielem olbrzymich ilości informacji gromadzonych w postaci cyfrowej – zarówno ustrukturalizowanej jak i nieustrukturalizowanej. Pojawia się pytanie: co zrobić, aby zapewnić efektywny dostęp do tych informacji i móc świadczyć przy ich wykorzystaniu cyfrowe usługi publiczne. Odpowiedzi na to pytanie muszą udzielić decydenci odpowiedzialni za IT – zarówno na szczeblu całego państwa jak i poszczególnych jednostek publicznych. Jednocześnie postawię tezę, że architektura korporacyjna państwa może im w tym pomóc. Można ją bowiem postrzegać jako mechanizm zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego i fundamentem budowy sprawnie działającej infrastruktury informacyjnej państwa.

Organizator:
IDG Poland
Miejsce: Polonia Palace Hotel, 00-692 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 45
Data: 14-15 marca 2012