WEKTOR IT'2014 - czyli o dobrych wzorcach zarządzania IT w sektorze publicznym

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić tych z Państwa, którzy pracują w jednostkach publicznych (w szczególności: administracji rządowej, samorządowej, spółkach skarbu państwa) na ogólnopolskie seminarium “Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca (czwartek) na terenie kampusu SGH. Jest to wspólna inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Szkoły Głównej Handlowej. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Co jest także nie bez znaczenia, udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest nieodpłatny.

Pozwalam sobie wspomnieć na ArchitekturaKorporacyjna.pl o tym przedsięwzięciu przede wszystkim dlatego, że spora część wystąpień będzie bezpośrednio lub pośrednio nawiązywać do tematów okołoarchitektonicznych. W szczególności są to następujące wystąpienia:

  • Plany implementacji strategii Ministerstwa Finansów w obszarze optymalizacji procesów informacyjnych oraz ich wpływu na wdrożenie architektury korporacyjnej – prelegent: Mirosława Boryczka, Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów
  • Elementy architektury korporacyjnej w procesie zarządzania POPC – prelegent: Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
  • Rola architektury korporacyjnej  i realizowanych projektów informatycznych w osiąganiu celów określanych przez strategię w ZUS – prelegent Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Operacyjnych i Informatyki
  • Konwergencja – wyzwania dla architektury korporacyjnej – prelegent Jarosław Mastalerz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki, MBank.

Dodatkowo jeden z trzech warsztatów w całości poświęcony jest problematyce architektury korporacyjnej, analizie biznesowej oraz wytwarzaniu oprogramowania (pozostałe dwa warsztaty są także interesujące – bo dotyczą zarządzania portfelem projektów i zamówień publicznych). Sesję architektoniczną prowadzić będą:

  • Roman Janczarek,  Naczelnik Wydziału e-Podatki Departamentu Administracji Podatkowej
  • Marcin Kluczyński, radca prezesa  ZUS ds. systemów informatycznych
  • Piotr Puczyński,  Zastępca Dyrektora Zarządzającego PIT ds. Strategii i Standardów IT Poczty Polskiej S.A.
  • moja skromna osoba :).

Pełna informacja o tym przedsięwzięciu i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.wektorit2014.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału (uwaga: rejestracja trwa do 17 czerwca).