Andrzej Sobczak

Profile picture for user Andrzej Sobczak

Prof. dr hab. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikaty TOGAF oraz ArchiMate). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), RUP, Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.

Od kilku lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT i architekturą korporacyjną (Enterprise Architecture) – w szczególności zastosowaniem tej koncepcji w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Obecnie swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów i usług biznesowych. Prowadzi serwis Robonomika.pl.

Uczestniczył w projektach doradczych i prowadził szkolenia z tego obszaru m.in. dla: Orange, Netia, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, DB Schenker, BGŻ BNP Pariba, Getin Noble Bank, ING Banku, BZK WBK, KRUK, PZU, Nationale Nederlanden, Europejskiego Funduszy Leasingowego, Neuca, Nomax, Nowy Styl Group, PKP Informatyka, PGE Systemy, Grupy TAURON Polska Energia, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, TVN, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Resortu Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Jako ekspert brał udział w pracach nad wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w jednostkach administracji publicznej. Prace te sfinansowane zostały ze środków unijnych w ramach projektu „Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies”.

Przez wiele lat był zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF (certyfikował ponad 400 osób w Polsce). 

Jest pomysłodawcą i twórcą Akademii Standardów IT. Jest to przedsięwzięcie promujące wykorzystanie dobrych wzorców (takich jak TOGAF, ITIL, COBIT, Prince2/PMBOOK, BABOK) w obszarze zarządzania IT w firmach i urzędach.

Autor blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie www.AndrzejSobczak.net).  Współredaktor i współautor książki  “Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Książka ta została przygotowywana w ramach Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium “Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych” wydanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W lutym 2013 opublikował monografię “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie 3 lat jego badań w tym obszarze. W kwietniu 2013 r. udostępnił pierwszy w Polsce e-book w całości poświęcony architekturze korporacyjnej pt. “Oblicza architektury korporacyjnej“.

Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE).

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia oraz Zosi :).