Jak przyspieszyć Time2Market w IT z perspektywy: współpracy IT-Biznes, architektury IT i procesu wytwórczego

Kategoria II

Serdecznie zapraszam 21 czerwca na SGH na całodniowe, nieodpłatne warsztaty dotyczące zagadnieniu skracania Time2Market w świecie IT. Spotkanie to odbywa się w ramach cyklu SPEED IT (czyli Strategie przebudowy i doskonalenia modeli działania IT).  

Podczas tego spotkania poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

 • Współpraca IT-Biznes (analiza biznesowa, budowanie relacji IT-Biznes)
 • Zarządzanie architekturą korporacyjną/IT
 • Proces wytwórczy i projektowy (Agile, DevOps, Continuous Software Development).

Zestawienie tych tematów na jednym spotkaniu nie jest przypadkowe - uważamy bowiem, że szczególnie te aspekty zarządzania IT powinny być ze sobą skoordynowane, aby udało się skrócić Time-2-Market w świecie IT.

Podczas warsztatów przewidywane są wystąpienia następujących prelegentów (w kolejności alfabetycznej):

 • Emil Andryszczyk - p.o. Dyrektora Departament Organizacji w Banku Gospodarstwa Krajowego, który opowie jak wdrażać centralny system bankowy z wykorzystaniem podejścia zwinnego.
 • Paweł Bartusch - Dyrektor Działu Planowania i Rozwoju Banku BPH, który przedstawi jak można wykorzystać koncepcję DevOps do skracania Time2Market w świecie finansów
 • Karol Piąsta – Architekt Korporacyjny w Grupie Adidas, który zaprezentuje transformację modelu operacyjnego firmy (z wykorzystaniem elementów architektonicznych), nakierowaną na skrócenie Time2Market
 • Dariusz Kornacki - Business Area IT Advisor Division Manager w Orange Polska oraz Paweł Szczerba – Head of IT Demand and Delivery Unit for B2C Sales & CC w Orange Polska, którzy przedstawią powody niepowodzeń skracania Time2Market w organizacji
 • Michał Mroczek - Kierownik Wydziału Analizy Biznesowej w AXA Polska, który przedstawi w jaki sposób wykorzystać elementy koncepcji lean przy skracaniu Time2Market
 • Andrzej Sobczak – Kierownik Zakładu Zarządzania IT w SGH, omówi jak zmiana perspektywy pomiaru czasu (z Time2Market na Time2Value) może pomóc przy realizacji programów transformacji IT
 • Piotr Szwed - DevOps Specialist w Activision - zaprezentuje technologie stosowane przez m.in. Google, Facebook, czy Twitter do skracania Time2Market
 • Marcin Tyrański - Kierownik Sekcji Projektowania Rozwiązań w T-Mobile Polska omówi wpływ architektury rozwiązań na Time2Market organizacji
 • Ewa Zaleska - Menedżer ds. zarządzania Architekturą Biznesową w Banku Zachodnim WBK, która zaprezentuje rolę architektury biznesowej w skracaniu Time2Market

Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Nieodpłatna rejestracja i wszystkie szczegóły dostępne są na stronie http://bigspeedit.pl/.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych :)