Od bałaganu do ładu IT (projektowego, danych i architektonicznego) w turbulentnych czasach - czyli III warsztaty SPEED IT

Kategoria II

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w III edycji warsztatów, które odbędą się w ramach cyklu SPEED IT (czyli Strategie przebudowy i doskonalenia modeli działania IT).  Spotkanie to odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 28 kwietnia (czwartek) w godzinach 14.00-17.45.

Hasłem przewodnim tej edycji warsztatów jest: “Od bałaganu do ładu IT (projektowego, danych i architektonicznego)“.

Gośćmi specjalnymi warsztatów będą (w kolejności alfabetycznej):

 • Pan Robert Fedorowicz - Szef Zespołu Architektury, TVN.
 • Pani Damaris Jeż, Manager Wydziału Zarządzania Procesami i Jakością Usług IT, Bank ING.
 • Pan Tadeusz Kifner - Architekt Danych, Bank BPH S.A.
 • Pan Bartek Serkies - Architekt korporacyjny, Orange Polska.

Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Spotkanie to stanowi kontynuację lutowych i marcowych warsztatów - podczas których dyskutowaliśmy o przygotowaniu i realizacji strategii IT. 

Podczas III edycji warsztatów będziemy starali się znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania jak:

 • Czy i jak trzeba utrzymywać porządek wśród różnych ładów wdrażanych w organizacji (o tym opowiem ja :) ).
 • Jak podejść do zarządzania długiem architektonicznym (o tym opowie przedstawiciel Orange).
 • Jak mieć "oko na IT" - czyli jak ocenić, czy IT  zmierza we właściwą stronę  (o tym opowie przedstawicielka ING Banku).
 • Jakie są korzyści z implementacji ładu danych i jak się zabrać za jego implementację (o tym opowie przedstawiciel GE Banku).
 • Jak wdrażać ład projektowy - aby nie zabić projektów (o tym opowie przedstawiciel TVN).

Udział w warsztatach jest nieodpłatny (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).

Warsztaty te realizowane będą w formule BYOP (Bring Your Own Problem). Oznacza to, że po wstępie metodycznym dyskutowane będą rzeczywiste problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów (dotyczące realizacji strategii IT).

Kliknij, aby dokonać rejestracji na warsztat.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy regulamin warsztatów.

Regulamin szczegółowy warsztatów SPEED IT

I. Organizator, miejsce, terminy

 1. Organizatorem warsztatów jest Zakład Zarządzania Informatyką SGH.
 2. Warsztaty odbywają się na terenie kampusu SGH.
 3. Warsztaty odbywają się co 4-6 tygodni w godzinach popołudniowych (od godziny 14.00).
 4. Czas trwania warsztatów to około 3.5-4 godzin.

II. Tematyka

 1. Tematyka warsztatów związana jest z szeroko rozumianą problematyką przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT.
 2. Każdy warsztat ma jasno sprecyzowany temat, podany około 2 tygodni wcześniej.
 3. Dobór tematu dla danej edycji warsztatów odbywa się na bazie opinii środowiska praktyków i prowadzonych przez organizatorów analiz badawczych z obszaru zarządzania IT.

III. Ramowa struktura i formuła warsztatów

 1. Warsztaty są prowadzone/moderowane przez przedstawiciela SGH i przedstawiciela świata praktyki.
 2. Warsztaty rozpoczynają się od około 30 minutowego wprowadzenia metodycznego związanego z tematem wiodącym – realizowanego zwykle przez przedstawiciela środowiska akademickiego.
 3. Po wprowadzeniu metodycznym odbywa się dyskusja nad konkretnymi problemami, zgłaszanymi przez uczestników warsztatów.
 4. Problemy (przynajmniej ich szkice) są przesyłane do moderatora przez uczestników na najpóźniej 5 dni roboczych przed datą warsztatów.
 5. Wszyscy uczestniczy warsztatów starają się wspólnie znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na postawione problemy – na bazie swoich wcześniejszych doświadczeń.

IV. Grupa uczestnicząca w warsztatach

 1. W warsztatach uczestniczy zwykle około 30 osób z różnych firm oraz moderatorzy.
 2. Z jednej firmy w danej edycji warsztatów może uczestniczyć jedna osoba (lub w szczególnych przypadkach - 2 osoby).
  • Pierwsza/pierwsze dwie osoby z danej firmy uczestniczą w warsztacie nieodpłatnie (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).
  • Udział trzech i więcej osób z danej firmy w warsztacie związany jest z odpłatnością 100 zł za każdą kolejną osobę (płatność wystawiana na podstawie faktury VAT wystawianej przez SGH; jest to płatność zwolniona z VAT).
 3. W celu zapisania się na warsztaty wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie przez dedykowaną stronę WWW.
 4. Jeżeli na daną edycję warsztatu zgłosi się mniej niż 3 osoby – warsztaty są odwoływane.
 5. Jeżeli jest więcej zgłoszeń niż miejsc organizatorzy warsztatów przeprowadzają ocenę nadesłanych zgłoszeń i decydują o przyjęciu określonych osób.
 6. Kryteriami doboru osób są: 
  • Opisy problemów nadesłane przez Zgłaszających.
  • Zapewnienie zróżnicowania uczestników warsztatów.
 7. Decyzje organizatorów dotyczące doboru uczestników warsztatów są ostateczne.
 8. Osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie warsztatami, a nie zostały zakwalifikowane umieszczane są na liście rezerwowej.

V. Inne aspekty organizacyjne

 1. Udział w warsztatach jest nieodpłatny z wyjątkiem:
  • Przedstawicieli administracji publicznej. Koszt udziału przedstawiciela administracji publicznej w spotkaniu wynosi 90 zł (płatność zwolniona z VAT).
  • Przedstawicieli firm doradczych/IT/outsourcingowych. Koszt udziału przedstawiciela przedstawiciela firmy doradczej/IT/outsourcingowej w spotkaniu wynosi 590 zł (płatność zwolniona z VAT).
 2. Uczestnik, który nie odwołania udziału w warsztatach najpóźniej na 48 godziny przed ich rozpoczęciem i nie weźmie w nich udziału obciążany będzie opłatą organizacyjną w wysokości 90 zł (płatność dokonywana będzie na podstawie faktury wystawianej przez SGH). Uwaga: punkt ten dotyczy osób, które w warsztacie uczestniczą na zasadzie nieodpłatnej.
 3. Podczas warsztatów wszyscy ich uczestnicy przechodzą na „Ty”.
 4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
  • drukowaną postać materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów (nie przewidujemy dystrybucji elektronicznej w/w materiałów) oraz pomocnicze materiały biurowe;
  • catering.

Kliknij, aby dokonać rejestracji na warsztat.