Strategia IT w turbulentnych czasach – od sformułowania, do realizacji. Czyli zaproszenie na I warsztat z cyklu SPEED IT

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym poinformować o I edycji warsztatów, które odbędą się w ramach cyklu SPEED IT (czyli Strategie przebudowy i doskonalenia modeli działania IT).  Spotkanie to odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 25 lutego (czwartek) w godzinach 14.00-17.45.

Hasłem przewodnim tej edycji warsztatów jest: “Tworzenie i realizacja strategii IT w turbulentnych czasach“. Warsztat przygotowywany jest przy współpracy z Panem Robertem Fedorowiczem – kierownikiem zespołu ds. architektury w TVN S.A. Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Podczas warsztatów będziemy starali się znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania jak:

 • Czy pisanie strategii IT ma sens w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości?
 • Jaką rolę obecnie pełni/może pełnić strategia IT i kto jest odbiorcą strategii IT?
 • Jaka powinna być zawartość referencyjna strategii IT i jaka może być jej postać?
 • Czy strategia IT powinna dalej nosić taką nazwę? A może powinna nazywać się strategią cyfryzacji lub innowacji?
 • Co zrobić, aby strategia IT nie pozostała tylko na papierze?
 • Czym jest operacjonalizacja strategii IT (i jak może w tym pomóc architektura korporacyjna)?
 • Jak mierzyć efektywność realizacji IT?
 • I wiele innych... :)

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.  Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).

Warsztaty te realizowane będą w formule BYOP (Bring Your Own Problem). Oznacza to, że po wstępie metodycznym dyskutowane będą rzeczywiste problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów (dotyczące strategii IT).

Zapraszam do rejestracji na warsztat.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy regulamin warsztatów.

Regulamin szczegółowy warsztatów SPEED IT

I. Organizator, miejsce, terminy

 1. Organizatorem warsztatów jest Zakład Zarządzania Informatyką SGH.
 2. Warsztaty odbywają się na terenie kampusu SGH.
 3. Warsztaty odbywają się co 4-6 tygodni w godzinach popołudniowych (od godziny 14.00).
 4. Czas trwania warsztatów to około 3.5-4 godzin.

II. Tematyka

 1. Tematyka warsztatów związana jest z szeroko rozumianą problematyką przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT.
 2. Każdy warsztat ma jasno sprecyzowany temat, podany około 2 tygodni wcześniej.
 3. Dobór tematu dla danej edycji warsztatów odbywa się na bazie opinii środowiska praktyków i prowadzonych przez organizatorów analiz badawczych z obszaru zarządzania IT.

III. Ramowa struktura i formuła warsztatów

 1. Warsztaty są prowadzone/moderowane przez przedstawiciela SGH i przedstawiciela świata praktyki.
 2. Warsztaty rozpoczynają się od około 45 minutowego wprowadzenia metodycznego związanego z tematem wiodącym – realizowanego zwykle przez przedstawiciela środowiska akademickiego.
 3. Po wprowadzeniu metodycznym odbywa się dyskusja nad konkretnymi problemami, zgłaszanymi przez uczestników warsztatów.
 4. Problemy (przynajmniej ich szkice) są przesyłane do moderatora przez uczestników na najpóźniej 5 dni roboczych przed datą warsztatów.
 5. Wszyscy uczestniczy warsztatów starają się wspólnie znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na postawione problemy – na bazie swoich wcześniejszych doświadczeń.

IV. Grupa uczestnicząca w warsztatach

 1. W warsztatach uczestniczy zwykle od 12 do 20 osób z różnych firm oraz moderatorzy.
 2. Z jednej firmy w danej edycji warsztatów może uczestniczyć jedna osoba (lub w uzasadnionych przypadkach - 2 osoby).
 3. Zakłada się zmienność składów osobowych podczas poszczególnych warsztatów – w zależności od poruszanej na spotkaniu tematyki.
 4. Nie przewiduje się udziału w warsztatach przedstawicieli firm IT / doradczych / outsourcingowych.
 5. W celu zapisania się na warsztaty wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie przez dedykowaną stronę WWW.
 6. Jeżeli na daną edycję warsztatu zgłosi się mniej niż 3 osoby – warsztaty są odwoływane.
 7. Jeżeli jest więcej zgłoszeń niż miejsc organizatorzy warsztatów przeprowadzają ocenę nadesłanych zgłoszeń i decydują o przyjęciu określonych osób.
 8. Kryteriami doboru osób są: 
  • Opisy problemów nadesłane przez Zgłaszających.
  • Zapewnienie zróżnicowania uczestników warsztatów.
 9. Decyzje organizatorów dotyczące doboru uczestników warsztatów są ostateczne.
 10. Osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie warsztatami, a nie zostały zakwalifikowane umieszczane są na liście rezerwowej.

V. Inne aspekty organizacyjne

 1. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
 2. Uczestnik, który nie odwołania udziału w warsztatach najpóźniej na 48 godziny przed ich rozpoczęciem i nie weźmie w nich udziału obciążany będzie opłatą organizacyjną w wysokości 150 zł (płatność dokonywana będzie na podstawie faktury wystawianej przez SGH).
 3. Podczas warsztatów wszyscy ich uczestnicy przechodzą na „Ty”.
 4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
  • drukowaną postać materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów (nie przewidujemy dystrybucji elektronicznej w/w materiałów) oraz pomocnicze materiały biurowe;
  • catering.

Zapraszam do rejestracji na warsztat.