O realizacji strategii IT w turbulentnych czasach - według EFL, BGK, Orange, T-Mobile, Activision-Blizzard

Kategoria II

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w II edycji warsztatów, które odbędą się w ramach cyklu SPEED IT (czyli Strategie przebudowy i doskonalenia modeli działania IT).  Spotkanie to odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 31 marca (czwartek) w godzinach 14.00-17.45.

Hasłem przewodnim tej edycji warsztatów jest: “Tworzenie i realizacja strategii IT - doświadczenia polskich organizacji“.

Gośćmi specjalnymi warsztatów będą (w kolejności alfabetycznej):

 • Pan Emil Andryszczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami, Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Pan Andrzej Kaczmarczyk - Kierownik Wydziału Strategii i Transformacji IT, Orange Polska.
 • Pan Stanisław Karpiński - Kierownik Zespołu Architektów, T-Mobile Polska.
 • Pan Dominik Lisowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
 • Pan Piotr Szwed - DevOps Lead, Activision-Blizzard.
 • Pan Marcin Woźniak - Starszy Kierownik Projektu IT, Orange Polska.

Warsztat przygotowywany jest przy współpracy z Panem Robertem Fedorowiczem – kierownikiem zespołu ds. architektury w TVN S.A. Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Spotkanie to stanowi kontynuację lutowych warsztatów - podczas których dyskutowaliśmy o przygotowaniu strategii IT. Nie ukrywam, że z pewną obawą decydowałem się na wybór tego tematu (bojąc się, że w obecnych czasach podejście strategiczne jest już „passe”).  Jednak dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania (wzięło w nich udział ponad 30 przedstawicieli 24 organizacji z całej Polski) potwierdziła, że ciągle warto działać z wykorzystaniem mechanizmów zarządzania strategicznego (przy czym może sama postać jak i zakres strategii IT będzie inny niż jeszcze kilka lat temu).

Podczas II edycji warsztatów będziemy starali się znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania jak:

 • Jak w polskich warunkach wygląda proces tworzenia strategii IT (o swoich doświadczeniach opowiedzą przedstawiciele Orange oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego).
 • Jak podejść do koordynacji realizacji strategii IT przy pomocy portfela projektów (o tym opowie przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego).
 • Jak tworzyć strategie technologiczne w mocno zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości (o tym opowie przedstawiciel T-Mobile Polska).
 • Czy wszystkie obecnie istniejące i tworzone strategie IT można natychmiast wyrzucić do kosza (o tym opowie przedstawiciel Activision-Blizzard).
 • Jak do realizacji strategii IT można wykorzystać koncepcję biModal IT (o tym opowiem ja :)).

Udział w warsztatach jest nieodpłatny (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).

Warsztaty te realizowane będą w formule BYOP (Bring Your Own Problem). Oznacza to, że po wstępie metodycznym dyskutowane będą rzeczywiste problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów (dotyczące realizacji strategii IT).

Kliknij, aby dokonać rejestracji na warsztat.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy regulamin warsztatów.

Regulamin szczegółowy warsztatów SPEED IT

I. Organizator, miejsce, terminy

 1. Organizatorem warsztatów jest Zakład Zarządzania Informatyką SGH.
 2. Warsztaty odbywają się na terenie kampusu SGH.
 3. Warsztaty odbywają się co 4-6 tygodni w godzinach popołudniowych (od godziny 14.00).
 4. Czas trwania warsztatów to około 3.5-4 godzin.

II. Tematyka

 1. Tematyka warsztatów związana jest z szeroko rozumianą problematyką przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT.
 2. Każdy warsztat ma jasno sprecyzowany temat, podany około 2 tygodni wcześniej.
 3. Dobór tematu dla danej edycji warsztatów odbywa się na bazie opinii środowiska praktyków i prowadzonych przez organizatorów analiz badawczych z obszaru zarządzania IT.

III. Ramowa struktura i formuła warsztatów

 1. Warsztaty są prowadzone/moderowane przez przedstawiciela SGH i przedstawiciela świata praktyki.
 2. Warsztaty rozpoczynają się od około 45 minutowego wprowadzenia metodycznego związanego z tematem wiodącym – realizowanego zwykle przez przedstawiciela środowiska akademickiego.
 3. Po wprowadzeniu metodycznym odbywa się dyskusja nad konkretnymi problemami, zgłaszanymi przez uczestników warsztatów.
 4. Problemy (przynajmniej ich szkice) są przesyłane do moderatora przez uczestników na najpóźniej 5 dni roboczych przed datą warsztatów.
 5. Wszyscy uczestniczy warsztatów starają się wspólnie znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na postawione problemy – na bazie swoich wcześniejszych doświadczeń.

IV. Grupa uczestnicząca w warsztatach

 1. W warsztatach uczestniczy zwykle 20-30 osób z różnych firm oraz moderatorzy.
 2. Z jednej firmy w danej edycji warsztatów może uczestniczyć jedna osoba (lub w uzasadnionych przypadkach - 2 osoby).
  • Pierwsza/pierwsze dwie osoby z danej firmy uczestniczą w warsztacie nieodpłatnie (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).
  • Udział trzech i więcej osób z danej firmy w warsztacie związany jest z odpłatnością 100 zł za każdą kolejną osobę (płatność wystawiana na podstawie faktury VAT wystawianej przez SGH; jest to płatność zwolniona z VAT).
 3. W celu zapisania się na warsztaty wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie przez dedykowaną stronę WWW.
 4. Jeżeli na daną edycję warsztatu zgłosi się mniej niż 3 osoby – warsztaty są odwoływane.
 5. Jeżeli jest więcej zgłoszeń niż miejsc organizatorzy warsztatów przeprowadzają ocenę nadesłanych zgłoszeń i decydują o przyjęciu określonych osób.
 6. Kryteriami doboru osób są: 
  • Opisy problemów nadesłane przez Zgłaszających.
  • Zapewnienie zróżnicowania uczestników warsztatów.
 7. Decyzje organizatorów dotyczące doboru uczestników warsztatów są ostateczne.
 8. Osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie warsztatami, a nie zostały zakwalifikowane umieszczane są na liście rezerwowej.

V. Inne aspekty organizacyjne

 1. Udział w warsztatach jest nieodpłatny z wyjątkiem:
  • Przedstawicieli administracji publicznej. Koszt udziału przedstawiciela administracji publicznej w spotkaniu wynosi 90 zł (płatność zwolniona z VAT).
  • Przedstawicieli firm doradczych/IT/outsourcingowych. Koszt udziału przedstawiciela przedstawiciela firmy doradczej/IT/outsourcingowej w spotkaniu wynosi 590 zł (płatność zwolniona z VAT).
 2. Uczestnik, który nie odwołania udziału w warsztatach najpóźniej na 48 godziny przed ich rozpoczęciem i nie weźmie w nich udziału obciążany będzie opłatą organizacyjną w wysokości 90 zł (płatność dokonywana będzie na podstawie faktury wystawianej przez SGH). Uwaga: punkt ten dotyczy osób, które w warsztacie uczestniczą na zasadzie nieodpłatnej.
 3. Podczas warsztatów wszyscy ich uczestnicy przechodzą na „Ty”.
 4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
  • drukowaną postać materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów (nie przewidujemy dystrybucji elektronicznej w/w materiałów) oraz pomocnicze materiały biurowe;
  • catering.

Kliknij, aby dokonać rejestracji na warsztat.