Agenda CIO'2012 w kontekście architektury korporacyjnej

Kategoria II

W styczniowym numerze polskiej edycji magazynu CIO podjęto próbę sformułowania "Agendy CIO na rok 2012", rozumianej jako listy najważniejszych wyzwań i zadań dla polskich dyrektorów informatyki na rok 2012.

W jej tworzeniu wzięli udział m.in. Józef Wacnik (Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Polskim Radiu S.A.), Monika Płocke (dyrektor ds. informatyk i i telekomunikacji na Polskę i kraje bałtyckie w Nordea Bank), Dariusz Stolarczyk (COO i dyrektor ds. operacji, IT i łańcucha dostaw w grupie EM&F) oraz Dorota Poniatowska-Marczak (CIO w banku Credit Agricole). W wypowiedziach osób formułujących Agendę przewijały się następujące grupy tematów:

  • racjonalizacja kosztów IT (sprowadza się to wręcz do stwierdzenia "szybciej i więcej z mniej"),
  • zwiększenie elastyczności działania IT w odpowiedzi na nowe potrzeby biznesowe,
  • lepsze dopasowanie IT do biznesu i pomoc w kreowaniu nowych możliwości dla biznesu (respondenci mówili wręcz o tworzeniu nowej wizji biznesu),
  • zapewnienie zgodności ze wszelkiej maści regulacjami  (zarówno wewnętrznymi/korporacyjnymi, jak i prawnymi/branżowymi).

Jak ta Agenda ma się do architektury korporacyjnej? Ponieważ w Polsce w zdecydowanej większości przypadków (z moich analiz wynika, że w blisko 90% przypadków) architekci korporacyjni raportują do CIO/dyrektora IT - muszą oni w swoich działaniach związanych z tworzeniem architektury uwzględniać zidentyfikowane wyzwania/troski swoich szefów.

Co to oznacza w praktyce?

Kiedy mowa jest o racjonalizacji kosztów IT - wówczas architektura powinna w szczególności  ułatwiać standaryzację i unifikację rozwiązań IT (trzeba to już przewidzieć na etapie tworzenia modeli architektonicznych - aby można je było wykorzystać do tego typu prac). Kiedy mówimy o zwiększaniu elastyczności działania IT - oznacza to wprowadzenie efektywnych mechanizmów integracji rozwiązań informatycznych w organizacji (np. poprzez platformy integracyjne), łatwiejszą automatyzację procesów biznesowych (na bazie narzędzi klasy BPM), wirtualizację części rozwiązań, lub wręcz przeniesienie ich do chmury prywatnej.

Architektura powinna w szczególności pozwolić na zaplanowanie takich działań - zarówno od strony biznesowej  jak i technologicznej (do tego celu można wykorzystać  odpowiednio skastomizowany cykl ADM z ram architektonicznych TOGAF). Lepsze dopasowanie IT do biznesu i pomoc w kreowaniu nowych możliwości dla biznesu - jest wręcz idealnym "tematem przewodnim" dla wdrażania architektury korporacyjnej.

Wychodząc od zamodelowania architektury biznesowej, poprzez architekturę danych i aplikacji, a kończąc na architekturze technicznej jesteśmy w stanie nie tylko dobrać rozwiązania IT odpowiednie do nowej wizji biznesu, ale także zaproponować jak nowy potencjał IT może przełożyć się na innowacyjne produkty/usługi biznesowe.

Wreszcie zachowanie zgodności z regulacjami - tutaj architektura korporacyjna oddaje pola narzędziom typu GRC (Governance, Risk management, Compliance), chociaż można wyobrazić sobie jej wykorzystanie do nadzorowania zgodności  rozwiązań IT z określonymi standardami/normami. Jak widać architektura korporacyjna, mimo że nie stanowi panaceum na wszystkie troski dyrektorów IT w wielu momentach, rozsądnie wdrożona może im pomóc.