Konsekwencje krótkoterminowej orientacji działania firmy

Kategoria II

Z badań, jakie przeprowadziłem nt. wdrażania koncepcji architektury korporacyjnej w Polsce wynika, że jedną z największych barier odnośnie do tej koncepcji jest brak szybko widocznych rezultatów. Obecnie,w trudnych ekonomicznie czasach, oczekuje się bowiem, że korzyści z przedsięwzięcia IT pojawią się w kilka miesięcy, a nie kilkanaście bądź nawet dłużej. Można więc stwierdzić, że dominuje krótkoterminowa orientacja działania firmy. Ale ma ona swoje negatywne konsekwencje w działaniach organizacji.

W październikowym numerze Harvard Business Review Polska opublikowany został artykuł “Krótkoterminowość: nie tylko inwestorzy ponoszą winę”, w którym F. Brochet, G. Serafeim oraz M. Loumioti wskazali, że akcje firm zorientowane na krótki okres wykazywały o wiele większe wahania niż rynek jako całość, a koszt kapitału był dla tych organizacji o 42% wyższy od średniej.

Wydaj się, że argumentów tych można użyć przy dyskusji z biznesem, który myśli “tu i teraz”, a nie zastanawia się jak wpłynie to na całość funkcjonowania organizacji w dłuższym horyzoncie czasu.