Czy Twoja organizacja potrzebuje architektury korporacyjnej?

Kategoria II

Bardzo często podczas rozmów z przedstawicielami firm, które zainteresowane są wdrożeniem u siebie architektury korporacyjnej pojawia się pytanie: a czy moja organizacja jest na to gotowa? Wówczas pozwalam sobie zauważyć, że nie jest to chyba najszczęśliwiej postawione pytanie. Staram się jednocześnie wybadać, czy organizacja rzeczywiście potrzebuje architektury korporacyjnej.

Jak już pisałem kilkukrotnie we wcześniejszych wpisach, uważam bowiem, że nie każda organizacja musi mieć wdrożoną architekturę korporacyjną. Organizacja może być na tyle prosta w zarządzaniu, bądź funkcjonować w na tyle  stabilnych warunkach - że dyrekcja - zarówno po stronie biznesowej jak i IT nie musi posługiwać się elementami koncepcji architektonicznej do koordynacji wprowadzanych zmian,  dopasowania IT do biznesu itd.

Prawdziwym nieszczęściem jest sytuacja, kiedy wdrożenie architektury korporacyjnej utożsamia się ze zdobyciem certyfikatu (oczywiście, sam certyfikat ma wartość rynkową - ale to powinno być narzędzie, a nie cel sam w sobie - bo w przeciwnym wypadku  pozostała część organizacji kojarzyć będzie architekturę z dość kosztownym szkoleniem dla informatyków i kolejnym "dyplomem" na ich ścianę chwały). Pojawia się więc pytanie, jak stwierdzić, czy organizacja ma rzeczywistą potrzebę wdrożenia architektury, czy jest to tylko chwilowy kaprys?

Pozwoliłem sobie przygotować listę pytań weryfikujących sposób realizacji określonych działań w organizacji. Są one do pobrania w formie pliku PDF. Przy projektowaniu tej listy przyjąłem proste założenie: nie chciałem uwzględnić wszystkich możliwych kombinacji - a zgodnie z zasadą pareto wybrałem te 20% najważniejszych. Listę tą powinni zobaczyć decydenci zarówno po stronie IT jak i biznesu i udzielić prawdziwych odpowiedzi na te pytania. Na podstawie uzyskanych wyników można określić czy dana organizacja powinna na poważnie zainteresować się koncepcją architektury korporacyjnej.