Przysięga Hipokratesa w wydaniu architektów korporacyjnych

Kategoria II

Przysięga Hipokratesa ma postać zbioru zasad etycznych dotyczących postępowania starożytnych lekarzy, którzy  ślubowali jej przestrzeganie. Jest ona podstawą dzisiejszej etyki lekarskiej. Koncepcję przysięgi wykorzystała organizacja CAEAP.

CAEAP (Center for the Advancement of the Enterprise Architecture Profession) opracował bowiem Przysięgę Hipokratesa dla Architektów Korporacyjnych. Poniżej zamieszczam jej treść. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa inspirującym materiałem.

Przysięga Architekta Korporacyjnego

Jako Architekt Korporacyjny

Służę na rzecz społeczeństwa w roli powiernika reprezentującego jedne z najważniejszych podmiotów: przedsiębiorstwa, które skupiają ludzi i zasoby wytwarzając wartościowe produkty i usługi, których żadna jednostka nie byłaby w stanie wyprodukować samodzielnie. Moim celem jest służyć interesowi publicznemu poprzez zwiększanie wartości, jaką moja firma dostarcza społeczeństwu. Zrównoważona wartość powstaje wtedy, gdy przedsiębiorstwo generuje dorobek ekonomiczny, społeczny i środowiskowy mierzalnie większy niż koszty alternatywne wykorzystania wszystkich skonsumowanych wkładów.

Wypełniając moją rolę:

Uznaję,

że każde przedsiębiorstwo to splot wielu ogniw, których interesy mogą się czasami różnić. Równoważąc i godząc te interesy będę szukać drogi, która zwiększa wartość, jaką moje przedsiębiorstwo generuje dla społeczeństwa w długim okresie czasu. To nie zawsze musi oznaczać rozwój czy utrzymanie przedsiębiorstwa; to może oznaczać też bolesne działania takie, jak restrukturyzacja, niekontynuowanie działalności czy sprzedaż, jeżeli to pozwoli zachować lub zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.

Ślubuję,

że osobiste korzyści nigdy nie wyprą interesów przedsiębiorstwa, które reprezentuję. Dążenie do osobistych korzyści stanowi siłę napędową gospodarki kapitalistycznej, jednakże nieokiełznana chciwość może przynieść wiele szkód. Będę zatem strzegł się przed decyzjami i zachowaniem, które pomogą spełnić moje ambicje, ale zaszkodzą firmie i społeczeństwu, któremu to przedsiębiorstwo służy.

Obiecuję

rozumieć i przestrzegać w mowie i czynie praw i umów, które rządzą moim zachowaniem, działalnością mojego przedsiębiorstwa i społeczeństwa, w którym ta firma działa. Będę uosobieniem uczciwości; moje zachowanie będzie spójne z wartościami, które głoszę publicznie. Będę równie czujny strzegąc uczciwości osób wokół mnie i będę uświadamiać innych, gdy ich działania naruszą ten kodeks.

Przysięgam

godnie reprezentować moje przedsiębiorstwo w sposób odpowiedni i przejrzysty wobec wszystkich stron zapewniając, że inwestorzy, konsumenci i społeczeństwo będą dobrze poinformowani, aby mogli podjąć decyzję. Będę miał na celu pomóc ludziom zrozumieć, jak podejmowane są decyzje wpływające na nich tak, aby dany wybór nie wydawał się przypadkowy lub niejasny.

Nie zezwolę

na to, aby kwestie rasy, płci, orientacji seksualnej, religii, narodowości, przekonań politycznych czy statusu społecznego wpływały na moje decyzje. Będę działać na rzecz ochrony interesów tych, którzy nie mają władzy, ale których dobrobyt zależy od moich decyzji.

Będę zarządzał

moim przedsiębiorstwem rozsądnie, z dbałością i starannością podejmując decyzje w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę.  Będę konsultował się z kolegami/koleżankami i innymi osobami, które mogą pomóc mi pozyskać informacje i będę ciągle inwestował w posiadanie bieżącej wiedzy w dziedzinie pozostając otwarty na innowacje. Zrobię co w mojej mocy, aby rozwijać siebie i kolejne pokolenia architektów korporacyjnych w taki sposób, żeby profesja rozwijała się i wnosiła wkład w dobrobyt społeczny.

Uznaję,

że moja pozycja i przywileje profesjonalisty wynikają z honoru i zaufania, jakim cieszy się cała profesja, i akceptuję odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa, jako osoby uosabiającej, chroniącej i rozwijającej standardy profesji architekta korporacyjnego w sposób zwiększający szacunek i uznanie dla tej profesji.