Zmierzmy się z terminologią dotyczącą EA

Kategoria II

Jedną z podstawowych barier, która w istotny sposób spowalnia upowszechnianie się architektury korporacyjnej jest brak ogólnie uzgodnionej terminologii.  

W Polsce jest to szczególnie trudne, bo nakładają się na to kwestie związane z tłumaczeniami z języka angielskiego. Postanowiłem rozpocząć prace, które powinny docelowo (chociaż mam świadomości jak odległy jest to horyzont czasowy) doprowadzić do ujednolicenia w Polsce terminologii z zakresu architektury korporacyjnej.

Jako punkt wyjścia potraktowałem ramy architektonicznej TOGAF w wersji 9.1 oraz oficjalny słownik angielsko-polski (mający status standardu The Open Group) dotyczący tych ram. Ponieważ jednak w polskich organizacjach, w których występuje praktyka architektoniczna stosowana jest szersza terminologia, niż wynikająca z samego TOGAF’a postanowiłem również ją uwzględnić.

Na chwilę obecną zdefiniowałem model dziedzinowy dla architektury korporacyjnej (nazwany przeze mnie konstelacją pojęć architektonicznych) – używając standardowej notacji UML – czyli występują:

  • relacja dziedziczenia,
  • relacja asocjacji,
  • relacja agregacji,
  • relacja kompozycji.

Klasy abstrakcyjne zaznaczone są pismem pochyłym. Asocjacje opisałem oraz oznaczyłem ich liczności.

Dla przejrzystości wprowadziłem następującą konwencję:

  • pojęcia wywodzące się wprost z TOGAF’a mają ciemno żółte tło;
  • pojęcia nie wchodzące w skład ram architektonicznych TOGAF mają jasno żółte tło.

Rysunek 1. Konstelacja pojęć architektonicznych (wersja 0.2)
Źródło: Opracowanie własne.

Ze względów technicznych konstelację pojęć architektonicznych przygotowałem jako skalowalny plik w formacie SVG (dobrze się skalujący) oraz jako plik w formacie pdf.

Tak jak pisałem – jest to dopiero początek prac standaryzacyjnych, zakładam etapowe i iteracyjne podejście do usystematyzowania pojęć. W dalszej kolejności chciałbym przedstawić otoczenie pojęciowe architektury korporacyjnej w kontekście zarządzania projektami i programami.

Będę wdzięczny za Państwa uwagi – tym bardziej, że sam mam wiele wątpliwości (np. czy i jaka relacja występuje między architekturą rozwiązania i architekturą potencjału – czy nie są to czasami pojęcia tożsame).

Uwaga: W dniu 13.11 przygotowano wersję 0.2 konstelacji pojęć architektonicznych (doprowadzono do zgodności z obecną wersją słownika angielsko-polskiego The Open Group dotyczącego TOGAF 9.1)