Polska terminologia w obszarze architektury korporacyjnej

Kategoria II

Kwestie terminologiczne w obszarze architektury korporacyjnej od samego początku popularyzacji tej problematyki w Polsce (czyli od roku 2005) budzą istotne kontrowersje. Należy zacząć od samego zwrotu “enterprise architecture”, który jest tłumaczony jako “architektura korporacyjna”, ale jeszcze spotyka się tłumaczenie “architektura przedsiębiorstwa” (co wydaje mi się bezrefleksyjnym tłumaczeniem słowa enterprise na język polski, gdyż zawęża tę koncepcję jedynie do przedsiębiorstw (a przecież można ją stosować z powodzeniem do banków, szpitali, administracji publicznej…)). Natomiast w słowniku terminów ITIL v 3 zwrot “enterprise architecture” został przetłumaczony jako “architektura całościowa”. Wydaje się jednak, że również to tłumaczenie nie do końca oddaje idę “enterprise”. Zgodnie z TOGAF “enterprise” jest to “zbiór organizacji posiadających wspólny zbiór/zestaw celów i/lub wspólne główne właściwości”.

Innym, trudnym do właściwego przetłumaczenia na język polski terminem  (a bardzo istotnym w kontekście koncepcji architektury korporacyjnej), jest “architecture governance”. Na potrzeby przygotowywanych prezentacji i artykułów, przyjąłem tłumaczyć go jako “ład architektoniczny” albo jako “nadzór architektoniczny”. Nie udało się bowiem znaleźć jednego wyrazu, oddającego intencje zawarte w pierwowzorze angielskim. Kolejnymi przykładami problematycznych terminów są “capability” (tłumaczone jako zdolność lub potencjał) a także concerns (tłumaczone jako troska, bolączka).

Pewnym rozwiązaniem jest stworzenie słownika angielsko-polskiego w obszarze architektury korporacyjnej. Pierwsza praca w tym obszarze została wykonana – został opracowany i oficjalnie opublikowany w sierpniu 2011 r. słownik dotyczący terminologii TOGAF 9, zatwierdzony jako standard przez The Open Group.

Innym rozwiązaniem mogłoby być przetłumaczenie na język polski standardu ISO/IEC/IEEE 42010. To pozwoliłoby w jeszcze większym stopniu uporządkować polską terminologię.

Ostatnim krokiem – byłaby próba uporządkowania tłumaczeń występujących w kontekście różnych metodyk – czy to zarządzania projektami i programami czy też zarządzania usługami IT.