Najnowszy raport Gartnera nt. narzędzi EA a polskie realia

Kategoria II

Stosunkowo niedawno (bo 31 października 2012) firma analityczna Gartner przedstawiła publicznie raport  nt. narzędzi wspierających pracę architektów korporacyjnych. Jest to jeden z raportów z serii “Magic Quadrant”. Na bazie pewnej listy kryteriów podzielonych na 7 obszarów (charakterystyka produktu, ogólna rentowność producenta, zdolności sprzedażowe producenta i cena narzędzia, reakcji rynku na narzędzie i osiągnięcia producenta, potencjał marketingowy producenta, doświadczenia klientów z produktem, działalność operacyjna producenta – w tym wsparcie techniczne/konsultingowe) firma Gartner dokonała podziału 15 narzędzi do architektury korporacyjnej na 4 kategorie.

Każda z ocenianych firm chciałaby znaleźć się w prawym górnym rogu magicznego kwadratu Gartnera – czyli być liderem, tj. firmą która ma szeroką wizję i jest w stanie ją zrealizować. Gartner zaliczył tutaj: alfabet (z produktem: planningIT), Megę  (z produktem: Mega Suite), IBM  (z produktem: System Architect), Troux  (z produktem: Troux Enterprise Portfolio Management Suite), OpenText (z produktem: OpenText ProVision for Enterprise Architecture), Casewise  (z produktem: Casewise Modeler), Software AG  (z produktem: Aris), BiZZDesign  (z produktem: Architect) oraz QualiWare  (z produktem: QualiWare Product Suite).

Wśród wizjonerów (tj. firm, które mają szeroką wizję, ale mniejsze zdolności realizacyjne) znalazły się firmy: Avolution (z produktem Abacus) oraz iteratec (z produktem iteraplan Enterprise Edition).

Jako zawodnika (tj. firmę, która ma wysoki potencjał realizacyjny, ale nie ma jasnej  propozycji wartości dla nowych klientów) Gartner wskazał SAP/Sybase (z produktem PowerDesigner).

Graczami niszowymi (tj. firmami które nie mają szerokiej wizji w obszarze architektury korporacyjnej oraz mają mniejsze zdolności realizacyjne) są zdaniem Gartnera: Sparx System (z produktem Enterprise Architect), Future Tech Systems (z produktem Envision) oraz Atoll Technologies (z produktem SAMU).

Przegląd tego raportu chciałbym odnieść do sytuacji w Polsce. Punktem odniesienia są badania przeprowadzone przeze mnie w tym roku (oraz w roku 2010), w polskich organizacjach, które wdrożyły u siebie narzędzia do architektury korporacyjnej (por.: rysunek 1).

Rysunek 1. Narzędzie do architektury korporacyjnej używane w Polsce
Źródło: Opracowanie własne.

Okazuje się, że u nas zdecydowanym hegemonem jest Enterprise Architect firmy Sparx (zaliczony przez Gartnera do niszowych graczy). Natomiast bardzo mało wdrożeń realizowanych w Polsce dotyczy “liderów” (części firm nie ma wcale na rynku polskim – np. alfabet z produktem planningIT).

Tak stan rzeczy wynikać  może z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze obecnie nie ma jeszcze zbyt dużej dojrzałości polskich organizacji w obszarze architektury korporacyjnej. Ponadto istnieją trudności w przygotowaniu uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia takich narzędzi. Należy bowiem pamiętać, że ceny za licencję dla tych narzędzi zaczynają się najczęściej od kilku tysięcy euro; za taką kwotę można przeprowadzić pełne wdrożenie dla kliku osób [razem ze szkoleniami] Enterprise Architecta.

Czy sytuacja ta zmieni się – tj. czy polskie organizacje zaczną stosować rozwiązania “z górnej półki”? Moim zdaniem nie jest to do końca przesądzone – obserwując rozwój np. Enterprise Architecta, który z wersji na wersję oferuje coraz większe wsparcie dla działań architektów korporacyjnych.