Narzędzia informatyczne z certyfikatem ArchiMate 2.0

Kategoria II

W styczniu 2012 r. The Open Group oficjalnie ogłosiło dostępność standardu ArchiMate 2.0. Dla przypomnienia jest to język komplementarny w stosunku do UML oraz BPMN pozwalający na udokumentowanie architektury korporacyjnej w czterech domenach (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) i pokazanie zależności pomiędzy obiektami pochodzącymi z tych domen. 

Od tego momentu pojawiła się całkiem spora liczba narzędzi informatycznych wspierających ten język w jego najnowszej odsłonie (w kontekście specyfiki polskiej trzeba koniecznie wspomnieć o Enterprise Architect w wersji 9.3 firmy Sparx oraz o programie na licencji open source –Archi, a także o darmowych stencilach do Visio).

Producenci narzędzi mogą zgłosić swoje produkty do certyfikacji w The Open Group. Jeżeli proces certyfikacji zostanie zakończony pomyślnie, The Open Group wystawia certyfikat (ważny dwa lata), potwierdzający wsparcie standardu przez dane narzędzie. Co oznacza w praktyce posiadanie takiego certyfikatu przez narzędzie? Jest to potwierdzenie, że obsługuje ono:

  • wszystkie podstawowe koncepcje języka ArchiMate,
  • rozszerzenia włączone do standardu języka ArchiMate,
  • wszystkie typy relacji wprowadzone w ArchiMate,
  • typy punktów widzenia wprowadzone w ArchiMate,
  • mechanizmy rozszerzeń wprowadzone w ArchiMate.

W tej chwili taki certyfikat posiadają trzy narzędzia:

  • Abacus w wersji 4.0 - australijskiej firmy Avolution,
  • Architect w wersji 3.0 - holenderskiej firmy BiZZdesign,
  • ArchiMate for IBM Rational System Architect - angielskiej firmy Corso (to nie jest samodzielny produkt, ale rozszerzenie do IBM Rational System Architect).

Jak widać, certyfikat uzyskały raczej mało popularne w Polsce rozwiązania. Być może jednak w najbliższym czasie inni producenci zdecydują się poddać procedurze certyfikacyjnej.