Zaproszenie do udziału w konwersatorium "Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej"

Kategoria II

Podczas wrześniowego seminarium “Architektura korporacyjna w akcji” poinformowałem, że w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH rozpoczną się  spotkania poświęcone wybranym aspektom związanym z wdrażaniem podejścia architektonicznego w firmach i jednostkach publicznych. Obecnie, z przyjemnością informuję, że udało się uruchomić cykliczne konwersatoria pt. “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT). Konwersatoria te będą odbywały się na terenie kampusu SGH, a udział w nich jest nieodpłatny.

Pierwsze z nich będzie miało miejsce 5-go marca i dotyczyć będzie następującego zagadnienia: “Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać?“.

Od dłuższego czasu zastanawiałem się jaką formułę mają przyjąć spotkania zapowiedziane we wrześniu 2012 r. Zdecydowałem się na konwersatoria, gdyż zgodnie z ich definicją są takim typem zajęć, gdzie dominują dyskusje. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący-słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków.

Jeżeli chodzi o nazwę cyklu konwersatoriów “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej“, to chciałem podkreślić w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mówili o architekturze korporacyjnej w określonym kontekście – np. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania, transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa IT itp. Po drugie, że interesują nas aspekty metodyczne – czyli jak to powinno być poukładane w organizacji we właściwy sposób – chociaż będziemy przy tym uwzględniali ograniczenia występujące w świecie rzeczywistym.

Mam nadzieję, że uda się nam  utrzymać cykliczność tych spotkań (w wersji optymistycznej powinno być ich 4-6 w roku). Dlatego od razu pozwalam sobie przedstawić wstępne propozycje tematów konwersatorium (ale będą one na bieżąco konsultowane z uczestnikami konwersatoriów): benchmarking praktyki architektonicznej, jak komunikować architekturę wewnątrz organizacji, połączenie architektury korporacyjnej z Agile, architektura korporacyjna w organizacjach publicznych.

Od strony organizacyjnej – będziemy spotykali się w nowoczesnym gmachu C  Szkoły Głównej Handlowej. Sala jest wyposażona w rzutnik i flipcharty – czyli jest to idealne miejsce  na konwersacyjną formę spotkań.

Proponowana godzina początku spotkania to 16.15, planowana godzina zakończenia 18.00.

Pierwsze spotkanie, 5-go marca, dotyczyć będzie jakości architektury korporacyjnej. Będziemy chcieli przedyskutować czym ona jest, jak można ją zdefiniować, jakie są kryteria jej oceny, kto odpowiada za jakość architektury…

Poniżej przedstawiam zasady, które zostały przyjęte przy prowadzeniu tego cyklu spotkań:
1. Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego – dotyczącego zagadnienia przewodniego dla danej edycji konwersatorium.
2. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
3. Ze względu na konwersacyjny charakter spotkań – liczy się na intensywną interakcję wśród uczestników spotkań – w szczególności na wszystkiego rodzaju krytyczne uwagi.
4. Udział w konwersatorium jest nieodpłatny.
5. Do udziału w konwersatorium zapraszamy:

  • przedstawicieli jednostek administracji publicznej i służby zdrowia,
  • przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.), firm telekomunikacyjnych, firm medialnych, firm sektora utilites, firm branży TSL, firm produkcyjnych, ….
  • studentów IV i V roku SGH,
  • doktorantów studiów dziennych i zaocznych SGH,
  • osoby, które przygotowują eksternistycznie doktoraty na SGH i  które mają już otwarte przewody doktorskie.

​​6. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji komercyjnej wersji warsztatów, zrealizowanych przez Katedrę Informatyki Gospodarczej.
7. Konwersatorium odbędzie się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 3 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników konwersatorium nie powinna przekroczyć 20 osób.
8. Organizator zapewnia uczestnikom wodę, paluszki i ciasteczka :).
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji konwersatoriom, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
10. Zapisy na konwersatorium odbywają się drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij tutaj, aby się zapisać.
11. Osoby, które przyślą zgłoszenie w przeciągu 48 godzin roboczych otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na konwersatorium.
12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej firmy, organizator wraz z przedstawicielami tej firmy może dokonać ograniczenia jej reprezentantów na danej edycji konwersatorium.
13. Zasady te, będą ewaluować na bazie zdobytych w boju doświadczeń.