Pytania na (inteligentną) rozmowę kwalifikacyjną

Kategoria II

Miałem już okazję parę razy na serwisie pisać o problemach z rekrutacją architektów korporacyjnych. Na pewno przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Do najważniejszych zagadnień należą kwestie terminologiczne (polecam w wolnej chwili  przejrzeć sobie kilka serwisów rekrutacyjnych).

Nie do końca wiadomo (a na pewno nie wiedzą tego wszystkie działy HR) kim jest ten “Enterprise Architect” i czym się np. różni od “Enterprise Solution Architecta” albo “Infrastructure Architecta”. Ponadto pojawia się problem, jaki zakres kompetencyjny (wiedza, umiejętności) i doświadczenia powinien architekt korporacyjny posiadać. Na pewno pomocą mogą służyć ramy kompetencyjne zawarte w TOGAFie – ale należy potraktować je jako inspirację, a nie docelową wersję narzędzia rekrutacyjnego.

Aby ułatwić przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej przygotowałem przykładową listę 20 pytań, jakie można zadać kandydatowi na architekta korporacyjnego (bazuje ona na liści zawartej na serwisie: http://www.tobeenterprisearchitecture.com/). Oczywiście rekrutujący powinien znać na te pytania  prawidłowe odpowiedzi ;).

 • Czym dla Ciebie jest “architektura  korporacyjna”?
 • Czy i jaka jest Twoim zdaniem  różnica między architekturą korporacyjną a architekturą IT?
 • Jakie korzyści Twoim zdaniem można wskazać w organizacji, która posiada architekturę korporacyjną?
 • Jakie problemy biznesowe mogą być zaadresowane za pomocą architektury korporacyjnej?
 • Jak stosowanie przez Ciebie architektury korporacyjnej przełożyło się na wyniki biznesowe  organizacji? Jakie  metryki mogłyby być zastosowane do ich pomiarów. Proszę podać dwa przykłady.
 • Gdzie i dlaczego Twoim zdaniem należy umieścić zespół ds. architektury korporacyjnej w strukturze organizacyjnej?
 • Jaki najlepszy produkt architektoniczny widziałeś – i dlaczego był to Twoim zdaniem najlepszy produkt?
 • Jaki najgorszy produkt architektoniczny widziałeś – i dlaczego był to Twoim zdaniem najgorszy produkt?
 • Jaki jest Twoim zdaniem związek między architekturą korporacyjną i zarządzaniem portfelem projektów?
 • Jaki jest Twoim zdaniem związek między architekturą korporacyjną i zarządzaniem ryzykiem (ew. można zapytać się o związek z zarządzaniem usługami IT lub metodykami wytwarzania oprogramowania)?
 • Jak architektura korporacyjna, Twoim zdaniem, może  być używana do wspierania działalności operacyjnej organizacji?
 • Jakie Twoim zdaniem są kluczowe determinanty sukcesu programu architektury korporacyjnej?
 • Czy możesz opisać proces tworzenia architektury biznesowej, w realizację którego byłeś zaangażowany? Jaki był wynik tej działalności?
 • Czy możesz opisać proces tworzenia architektury danych i aplikacji, w realizację którego byłeś zaangażowany? Jaki był wynik tej działalności?
 • Czy możesz opisać proces tworzenia architektury technicznej, w realizację którego byłeś zaangażowany? Jaki był wynik tej działalności?
 • Czy możesz opisać przykładowe ramy architektoniczne i sposób ich zastosowania?
 • Czy możesz wyjaśnić rolę planowania komunikacji działań związanych z architekturą korporacyjną. Na jakich interesariuszy musisz zwracać szczególną uwagę w tych pracach?
 • Co to jest zdolność (potencjał) organizacji i jakie ma on znaczenie dla architektury korporacyjnej?
 • Proszę opisać przykładową strukturę ładu architektonicznego z jaką się spotkałeś w swojej karierze. Jakie były plusy i minusy tej struktury?
 • Jakie kryteria oceny wykorzystałbyś, aby ocenić dojrzałość architektoniczną organizacji?