Metody oceny efektywności/dojrzałości praktyki architektonicznej - II konwersatorium IMPAKT

Kategoria II

Chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w II edycji konwersatorium “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT), które będzie miało miejsce 16 kwietnia  (wtorek) w Warszawie w godzinach 16.15-18.30 na terenie kampusu SGH. W pierwszym konwersatorium wzięło udział ponad 30 osób (niektórzy przyjechali nawet z Krakowa :) ). Ta edycja konwersatorium dotyczyć będzie praktycznych metod oceny oceny efektywności/dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacjach. Oczywiście udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymagana jest wcześniejsze rejestracja (dotyczy to również osób, które brały udział w I edycji konwersatorium).

Podczas wykładu wprowadzającego przedstawię najpopularniejsze podejścia do oceny praktyki architektonicznej – zarówno omówione w TOGAFie jak również stosowane przez firmy doradcze. Odniosę się także do KPI dla praktyki architektonicznej. Omówię także wersję beta techniki TOPAZ – czyli Techniki Oceny Praktyki Architektonicznej.

Dla tych osób, które nie uczestniczyły w marcowym spotkaniu poświęconym jakości architektury korporacyjnejpozwalam sobie zasygnalizować kilka informacji nt. tej inicjatywy.

1. Skąd wziął się pomysł organizowania konwersatoriów?
Podczas wrześniowego seminarium “Architektura korporacyjna w akcji” poinformowałem, że w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH rozpoczną się  spotkania poświęcone wybranym aspektom związanym z wdrażaniem podejścia architektonicznego w firmach i jednostkach publicznych. A ponieważ zawsze staram się dotrzymywać obietnic, więc od marca 2013 r. uruchomiłem cykl konwersatoriów architektonicznych.

2. Dlaczego forma konwersatoriów?
Zastanawiałem się jaką formułę mają przyjąć zapowiedziane spotkania. Zdecydowałem się na konwersatoria, gdyż zgodnie z ich definicją są takim typem zajęć, gdzie dominują dyskusje. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący-słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków.

3. Nazwa cyklu konwersatoriów
Jeżeli chodzi o nazwę cyklu konwersatoriów “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej“, to chciałem podkreślić w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mówili o architekturze korporacyjnej w określonym kontekście – np. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania, transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa IT itp. Po drugie, że interesują nas aspekty metodyczne – czyli jak to powinno być poukładane w organizacji we właściwy sposób – chociaż będziemy przy tym uwzględniali ograniczenia występujące w świecie rzeczywistym.

4. Regulamin konwersatoriów
Poniżej przedstawiam zasady, które zostały przyjęte przy prowadzeniu konwersatoriów:
1. Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego – dotyczącego zagadnienia przewodniego dla danej edycji konwersatorium.
2. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
3. Ze względu na konwersacyjny charakter spotkań – liczy się na intensywną interakcję wśród uczestników spotkań – w szczególności na wszystkiego rodzaju krytyczne uwagi.
4. Udział w konwersatorium jest nieodpłatny.
5. Do udziału w konwersatorium zapraszamy:

– przedstawicieli jednostek administracji publicznej i służby zdrowia,
– przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.), firm telekomunikacyjnych, firm medialnych, firm sektora utilites, firm branży TSL, firm produkcyjnych, ….
– studentów IV i V roku SGH,
– doktorantów studiów dziennych i zaocznych SGH,
– osoby, które przygotowują eksternistycznie doktoraty na SGH i  które mają już otwarte przewody doktorskie.
6. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji komercyjnej wersji warsztatów, zrealizowanych przez Katedrę Informatyki Gospodarczej.
7. Konwersatorium odbędzie się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 3 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników konwersatorium nie powinna przekroczyć 20 osób.
8. Organizator zapewnia uczestnikom wodę, paluszki i ciasteczka :).
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji konwersatoriom, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
10. Zapisy na konwersatorium odbywają się drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Osoby, które przyślą zgłoszenie w przeciągu 48 godzin roboczych otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na konwersatorium.
12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej firmy, organizator wraz z przedstawicielami tej firmy może dokonać ograniczenia jej reprezentantów na danej edycji konwersatorium.
13. Zasady te, będą ewaluować na bazie zdobytych w boju doświadczeń.