Zarządzanie informatyką - obszar badawczy rozwijany na SGH

Kategoria II

Jak być może Państwo wiecie jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie. Od samego początku pracuję w Katedrze Informatyki Gospodarczej funkcjonującej w ramach Kolegium Analiz Ekonomicznych. Przez ostatnie trzy lata kierowałem Zakładem Systemów Informacyjnych, który działał w ramach tej Katedry. Celowo i świadomie piszę o tym w czasie przeszłym. Od października b.r. Katedra Informatyki Gospodarczej została przekształcona w jednostkę większą – tj. Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Ja natomiast objąłem funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Informatyką. 

Nie ukrywam, że zmiana nazwy Zakładu bardzo mnie cieszy, bo podkreśla ewolucję informatyki gospodarczej – zarówno jako obszaru badawczego jak również jej zastosowania w codziennej praktyce. Nowa nazwa Zakładu uwypukla fakt, że działy IT są coraz częściej bardzo rozbudowanymi strukturami, świadczącymi usługi informatyczne i dostarczającymi złożone produkty programowe na rzecz innych części organizacji oraz jej klientów. W związku  z tym niezbędne jest wypracowanie metodycznych podstaw zarządzania informatyką, jako części organizacji.

W ramach Zakładu prowadzone będą badania nad m.in. następującymi zagadnieniami:

 • Formułowanie i realizacja strategii IT
 • Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture)
 • Zarządzanie usługami IT (IT Service Management)
 • Nadzór IT (IT Governance)
 • Zarządzanie finansami IT / Controlling IT
 • Zarządzanie portfelem projektów i programów IT
 • Metodyki zwinne prowadzenia projektów IT (Agile)
 • Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem/ciągłością działania
 • Zarządzanie outsourcingiem IT
 • Zarządzanie transformacją działów IT
 • Zarządzanie integracją IT

W tym miejscu pozwolę sobie wystosować zaproszenie do Państwa – jeżeli któryś z tych tematów zainteresował Państwa – czy to na polu badawczym czy też aplikacyjnym – zapraszam do kontaktu. Być może uda się nam wówczas znaleźć formułę pozwalającą połączyć wiedzą akademicką (w dobrym tego słowa znaczeniu) z Państwa potrzebami.