Nowa wersja języka ArchiMate

Kategoria II

Na początku grudnia 2013 r. konsorcjum The Open Group opublikowało nową wersję standardu dla języka ArchiMate – opatrzoną numerem 2.1. O ile wersja  2.0 języka ArchiMate (była ona opublikowana blisko dwa lata temu – bo w styczniu 2012 r.) stanowiła istotną różnicę w stosunku do wersji 1.0 (wprowadzono m.in. rozszerzenia języka dotyczące implementacji, czy też motywacji), o tyle wersja 2.1 w stosunku do 2.0 wnosi jedynie zmiany porządkujące/kosmetyczne.  Zmiany te zostały przygotowane na bazie uwag/komentarzy użytkowników wcześniejszej wersji języka.  Poniżej zostały przedstawione wprowadzone  modyfikacje (muszę przyznać, że chociaż dobrze znam ten język – musiałem spędzić sporo czasu aby je wyłapać; dlatego posiłkowałem się materiałem The Open Group opisującym przygotowaną aktualizację).

Lista modyfikacji wprowadzonych w wersji 2.1 specyfikacji ArchiMate (źródło: materiały The Open Group):
1. Wprowadzony został dodatkowy tekst wyjaśniający w punkcie 2.6 specyfikacji, dotyczący warstw i aspektów.
2. Dokonano korekty ilustracji – aby zapewnić ich zgodność z tekstem specyfikacji; dotyczy to zarówno schematów metamodeli, jak również przykładowych modeli.
3. Dodano objaśnienia dotyczące używania kolorów na diagramach. Zgodnie z nimi, metamodel używa kolorów do rozróżniania różnych aspektów ram ArchiMate, i że nie ma żadnych formalnych semantyk przypisanych do kolorów.
4. Poszczególne byty (koncepty) ArchiMate są obecnie klasyfikowane według aspektów ram ArchiMate: byty/koncepty struktury aktywnej (zamiast bytów strukturalnych), byty/koncepty behawioralne/zachowań oraz byty/koncepty struktur pasywnych (zamiast bytów informacyjnych).
5.Usunięto duplikujące się teksty – np. w paragrafie 3.4, a także w części 3.4.2 specyfikacji.
6. Została zwiększona ilość diagramów w poszczególnych warstwach tak, aby pokazać wszystkie dopuszczalne symbole i pojęcia, na przykład interfejs biznesowy, usługę aplikacyjną oraz usługę infrastrukturalną.
7. W części specyfikacji opisującej punkty widzenia dokonano reorganizacji. Obecnie poszczególne aspekty punktów widzenia są klasyfikowane jako: struktury aktywne, struktury zachowań oraz struktury pasywne.
8. W części specyfikacji opisującej punkty widzenia  zaktualizowane zostały poszczególne diagramy, w celu usunięcia zidentyfikowanych wcześniej błędów.

Zgodnie z zapowiedziami twórcy standardu, szerszych modyfikacji należy spodziewać się w momencie przygotowania wersji 3.0 języka – ale prace nad nim dopiero mają się rozpocząć. Więc moje prywatne przypuszczenie jest takie, że nie pojawi się on przed końcem 2015 roku.