Kwietniowa edycja IMPAKT 5x5x5

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zapowiedzieć kwietniową edycję edycję konwersatorium IMPAKT (Interdyscyplinarne i Metodyczne Problemy Architektury Korporacyjnej), która będzie miała miejsce w dniu 8 kwietnia (wtorek). Będzie ona trwała pięć godzin, odbędzie się pięć prezentacji, a każda prezentacja będzie miała pięć slajdów :). Dzięki temu zdecydowana większość spotkania poświęcona będzie na dyskusję (był to jeden z postulatów poprzedniej edycji). Prelegentami tej edycji są: Pan Dariusz Śpiewak – Wiceprezes ZUS ds. IT, pan Marek Lenz – CIO AXA Polska, pan Piotr Piskorski – szef Strategii i Architektury w Nordea IT oraz Robert Fedorowicz – Kierownik  Działu Architektury Korporacyjnej w Netia S.A. oraz moja skromna osoba :).

Poniżej przedstawiono ramowy program konwersatorium:

 • Powitalna kawa
 • Powitanie uczestników spotkania – prof. Andrzej Sobczak
 • Dariusz Śpiewak, Wiceprezes ds. IT,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Architektura korporacyjna a strategia organizacji
 • Marek Lenz, CIO, AXA Polska, Architektura korporacyjna a agile
 • Poczęstunek
 •  Robert Fedorowicz,  Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej, Netia S.A., Wyzwania związane z modelowaniem architektury korporacyjnej
 • Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, SGH, Komunikowanie wybranych zagadnień architektonicznych w organizacji
 • Piotr Piskorski, Szef Strategii i Architektury, Nordea ITArchitektura korporacyjna w  grupach kapitałowych
 • Dyskusja
 • Podsumowanie spotkania – prof. Andrzej Sobczak

Zapraszam do rejestracji na konwersatorium: kliknij tutaj, aby się zapisać.

Poniżej przedstawiam sylwetki prelegentów kwietniowej edycji IMPAKT (w kolejności alfabetycznej):

fedorowiczRobert Fedorowicz, Kierownik Działu Architektury Korporacyjnej, Netia S.A.
Absolwent  fizyki technicznej – Wojskowa Akademia Techniczna (1994), uzyskał tytuł doktora w zakresie mechaniki (2001). Absolwent SGH (2004) – Informatyka Gospodarcza . Od 20 lat związany z IT, od ponad 7 z telekomunikacją.
Kieruje zespołem architektów zorganizowanych w Dział Architektury od początku jego istnienia. Posiada doświadczenie integracyjne w telekomunikacji. Uczestniczył aktywnie w programie Transformacji Architektury Netia w roli architekta oraz w Programie Integracji Crowley2Netia, Dialog2Netia w zakresie planowania działań IT oraz budżetu operacyjnego/inwestycyjnego IT. Zorientowany na poszukiwanie rozwiązań architektonicznych wspierających realizację celów biznesowych oraz związanych z nimi korzyści. Uzyskał certyfikację w zakresie TOGAF (Foundation), MSP (Foundation) oraz Prince2 (Practitioner).

LenzMarek Lenz, CIO, AXA Polska

Pan Marek Lenz jest od 2012 roku dyrektorem IT w firmie ubezpieczeniowej AXA Polska gdzie odpowiada za obszar rozwoju i utrzymania systemów IT.  Posiada szerokie doświadczenie w branży IT w różnych sektorach gospodarki.
W latach 2010-2011 pracował na stanowisku dyrektora IT w firmie energetycznej Vattenfall Polska.
W latach 2001 – 2010 brał udział w realizacji wielu projektów IT w branży telekomunikacyjnej pracując jako konsultant i project manager w firmach Accenture, Nokia i Ericsson.
W latach 1996 – 2000 pracował jako inżynier projektowania sieci telefonii komórkowej w Polsce, Chinach, RPA, Belgii i Brazylii dla Plus GSM, Nokii, Lucent Technologies, Belgacom i Alcatel. Jest absolwentem wydziału elektroniki, kierunku telekomunikacja Politechniki Gdańskiej.

piskorskiPiotr Piskorski, Szef Strategii i Architektury, Nordea IT
Odpowiada za przygotowanie oraz realizację strategii IT dla regionu. Przewodniczy Forum Architektów na poziomie dywizji biznesowej obejmującej cztery kraje. Członek core teamu architektów korporacyjnych Grupy Nordea nadzorującej m.in. wdrożenie TOGAF w całej korporacji. Doświadczony IT Manager, w przeszłości odpowiedzialny za kierowanie departamentem IT w spółkach przemysłowych (branża motoryzacyjna, meblarska) oraz dystrybucji. Na koncie ma również liczne projekty z zakresu wytwarzania i wdrażania oprogramowania dla sektora finansowego. Aktywny uczestnik i moderator wielu forów i dyskusji w obszarze Business/IT Alignment, planowania strategicznego czy outsourcingu.

Sobczakprof SGH. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa
Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej, w szczególności jej zastosowania w transformacji działania organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Jest zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF i ArchiMate. Prowadził projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla firm sektora finansowego, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej oraz służby zdrowia.

spiewakDariusz Śpiewak – Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Absolwent wydziałów Finansów i Bankowości oraz Informatyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT w Instytucie Informatyki i Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W karierze zawodowej pracował w sektorze bankowym, administracji publicznej oraz doradztwie. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wdrożeń projektów informatycznych oraz certyfikaty PRINCE2, TOGAF, ITIL oraz kurs na CIO Academy Oxford.
W latach 2001-2002 zajmował stanowiska specjalisty ds. produktów bankowości internetowej w Fortis Bank Polsk (obecnie BNP Paribas) oraz prze rok managera projektów bankowości internetowej w Citibank Handlowy. Następnie przez blisko pięć lat był dyrektorem departamentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnym za koordynację prac wdrożeniowych systemu informatycznego dopłat dla rolnictwa IACS.
Następnie objął stanowisko senior managera w firmie doradczej KPMG Advisory Poland gdzie odpowiadał za zarządzanie projektami informatycznymi w imieniu klientów – m.in był kierownikiem projektu wdrożenia systemu logistycznego w Poczcie Polskiej. Był prezesem zarządu spółki Post-Tel z grupy Poczty Polskiej, która to spółka realizuje zadania z zakresu usług IT na rzecz Poczty Polskiej.

Uwagi organizacyjne:

 1. Ze względu na bogaty program ta edycja konwersatorium przewidziana jest na godziny 12.00-17.00 (planowana jest jedna przerwa z poczęstunkiem dla uczestników).
 2. Rejestracja na tą edycję IMPAKT zostanie zamknięta w dniu 3 kwietnia.
 3. Udział w tej edycji konwersatorium jest kwalifikowany  – tj. pierwszeństwo mają szefowie zespołów architektonicznych oraz dyrektorzy IT.
 4. W tej edycji konwersatorium zakłada się udział nie więcej niż 25 osób.

Dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych spotkaniach pozwalam sobie zasygnalizować kilka informacji nt. IMPAKT.

1. Skąd wziął się pomysł organizowania konwersatoriów?

Podczas seminarium “Architektura korporacyjna w akcji”, które miało miejsce we wrześniu 2012 r.  poinformowałem, że w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH rozpoczną się  spotkania poświęcone wybranym aspektom związanym z wdrażaniem podejścia architektonicznego w firmach i jednostkach publicznych. A ponieważ zawsze staram się dotrzymywać obietnic, więc od marca 2013 r. uruchomiłem cykl konwersatoriów architektonicznych. Obecne konwersatorium będzie piątym z serii (pierwsze dotyczyło zagadnień związanych z jakością architektury korporacyjnej, drugie – oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji, trzecie – zarządzania portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych, czwarte – poświęcone było wykorzystaniu koncepcji architektonicznych w instytucjach finansowych).

2. Dlaczego forma konwersatoriów?

Zastanawiałem się jaką formułę mają przyjąć zapowiedziane spotkania. Zdecydowałem się na konwersatoria, gdyż zgodnie z ich definicją są takim typem zajęć, gdzie dominują dyskusje. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący-słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków.

3. Nazwa cyklu konwersatoriów

Jeżeli chodzi o nazwę cyklu konwersatoriów “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej“, to chciałem podkreślić w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mówili o architekturze korporacyjnej w określonym kontekście – np. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania, transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa IT itp. Po drugie, że interesują nas aspekty metodyczne – czyli jak to powinno być poukładane w organizacji we właściwy sposób – chociaż będziemy przy tym uwzględniali ograniczenia występujące w świecie rzeczywistym.

4. Regulamin konwersatoriów

Poniżej przedstawiam zasady, które zostały przyjęte przy prowadzeniu konwersatoriów:

1. Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego (dotyczącego zagadnienia przewodniego dla danej edycji konwersatorium) lub wykładu gościa specjalnego.

2. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).

3. Ze względu na konwersacyjny charakter spotkań – liczy się na intensywną interakcję wśród uczestników spotkań – w szczególności na wszystkiego rodzaju krytyczne uwagi.

4. Udział w konwersatorium jest nieodpłatny.

5. Do udziału w VI edycji konwersatorium szczególnie zapraszam:

 • szefów zespołów architektonicznych,
 • dyrektorów IT.

6. W miarę dostępnych miejsc do udziału w tej edycji konwersatorium zapraszam:

 • studentów IV i V roku SGH,
 • doktorantów studiów dziennych i zaocznych SGH,
 • osoby, które przygotowują eksternistycznie doktoraty na SGH i  które mają już otwarte przewody doktorskie,
 • architektów korporacyjnych z firm nie będących dostawcami usług IT i usług doradczych.

7. Konwersatorium odbędzie się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 3 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników konwersatorium nie powinna przekroczyć 25 osób.

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji konwersatoriom, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.

10. Zapisy na konwersatorium odbywają się drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij tutaj, aby się zapisać.

11. Osoby, które przyślą zgłoszenie w przeciągu 48 godzin roboczych otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na konwersatorium.

12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej firmy, organizator wraz z przedstawicielami tej firmy może dokonać ograniczenia jej reprezentantów w danej edycji konwersatorium.

13. Zasady te będą ewaluować na bazie zdobytych w boju doświadczeń.