Ilu jest TOGAF'owców na świecie i w Polsce?

Kategoria II

Koniec roku, to czas wszelkiej maści analiz i podsumowań. Dlatego pozwoliłem sobie również podsumować stan certyfikacji z TOGAF – zarówno na świecie jak w Polsce. Bazuję na oficjalnych informacjach podawanych przez The Open Group (informacje podawane przez nich przedstawiają stan na koniec września 2012 r., informacje na koniec grudnia dostępne będą na przełomie stycznia i lutego 2013 r.). Zgodnie z tymi informacjami na całym świecie jest 4553 osób posiadających certyfikat TOGAF 8 oraz 16.846 osób posiadających certyfikat TOGAF 9; przy czym aż 11.791 osób posiada certyfikat drugiego stopnia Level 2.

Zmianę liczby certyfikatów na świecie przedstawia wykres 1.

Liczba certyfikatów TOGAF na świecie

Drugi z wykresów przedstawia rozkład certyfikatów ze względu na kraje pochodzenia ich właścicieli. Skoncentrowano się na 10-ciu krajach, w których wystawiono największą liczbę certyfikatów. Generalnie certyfikaty są uzyskiwane w ponad 60 krajach. To, na co warto zwrócić uwagę, to istotny skok Chin – jeszcze pół roku temu nie mieściły się one w “Top 10″, a obecne są już na 7 miejscu.

Rozkład certyfikatów TOGAF w poszczególnych krajach

Na powyższym wykresie nie ma Polski. Nie zmieściła się ona w pierwszej 10-ce. Z moich informacji wynika, że 168-miu Polaków może pochwalić się posiadaniem jednego z dwóch certyfikatów TOGAF 9 (poziom 1 lub poziom 2), co stanowi 1% całości wystawionych na świecie certyfikatów (dla porównania do grudnia 2011 roku 90-ciu Polaków posiadało jeden z dwóch certyfikatów TOGAF 9, co stanowiło 0.7% całości). 1% certyfikatów daje nam 20 miejsce na świecie.

Pewną ciekawostką, jest rozkład miast w których zdano największą liczbę egzaminów na TOGAF 9. Przoduje Londyn – 496 egzaminów, drugie miejsce ma Bangalore w Indiach (368 egzaminów), trzecie miejsce zajmują Helsinki ze 187 egzaminami.