Architekt danych - zawód przyszłości?

Kategoria II

Architektura danych to formalny opis pryncypiów, modeli, polityk, standardów oraz procesów, które są (powinny być) stosowane podczas zarządzania: gromadzeniem, przechowywaniem, integracją, integracją oraz używaniem danych w organizacji. Według TOGAF”a architektura danych jest jedną z czterech domen architektonicznych. W jej ramach modeluje się takie byty jak: encja danych, logiczny komponent danych oraz fizyczny komponent danych. Oczywiście nie jest to jedyne podejście – inaczej do tego zagadnienia podchodzi się np. w ramach języka ArchiMate, czy też pierwowzorze koncepcji architektonicznych – czyli Siatce Zachmana.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przeze mnie w roku 2012 architektura danych jest najsłabiej opisaną domeną architektoniczną (por. diagram 1).

opis_domen

Diagram 1. Stopień opisu domen architektonicznych w polskich organizacjach
Źródło: Badania ankietowe, 2012.

Jednocześnie polscy menadżerzy IT doceniają rolę zarządzania architekturą danych w organizacjach (por. diagram 2).

istotnosc_architektury_danych

Diagram 2. Rola architektury danych w zarządzaniu organizacjami
Źródło Badania własne – nieustrukturalizowane wywiady eksperckie, 2013.

Rola architektury danych znalazła także odzwierciedlenie w zarobkach architektów danych. Diagram 3 przedstawia średnie zarobki roczne architektów różnych specjalności w tysiącach USD (dla porównania dodano także inne specjalności z obszaru IT). Widać wyraźnie, że architekci danych są wśród najwyżej opłacanych specjalistów.

zarobki_architektow

Diagram 3. Zarobki architektów danych na tle specjalistów IT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie serwisu indeed.com – stan na czerwiec 2014.

Wniosek jest jeden. Warto zająć się architekturą danych :). Problematyce tej poświęcony został kurs “Architektura danych w zarządzaniu organizacjami”, który dostępny jest w ramach Akademii Standardów IT (jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować). Poniżej przedstawiony został jego zakres tematyczny:

  • Charakterystyka kluczowych pojęć architektonicznych w obszarze danych
  • Wyzwania związane z modelowaniem architektury danych
  • Od modelowania danych do architektury danych
  • Jak podejść do wprowadzania mechanizmów zarządzania architekturą danych w organizacji?
  • Architekt danych – zawód przyszłości?

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on interesujący dla Państwa.