Zapowiedź AKTYWATOR'a - czyli cyklu warsztatów "Architektura korporacyjna w tworzeniu i optymalizacji wartości organizacji"

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zapowiedzieć cyklu warsztatów AKTYWATOR – czyli “Architektura Korporacyjna w Tworzeniu i optYmalizacji WArTości ORganizcji”. Jest to kontynuacja cyklu konwersatoriów IMPAKT, które były realizowane w latach 2013-2014.

Czy więc AKTYWATOR różni się od IMPKAKTu? W 6-ciu edycjach konwersatorium IMPAKT wzięło udział ponad 300 (!) osób zainteresowanych problematyką architektoniczną. AKTYWATOR, ze względu na charakter warsztatowy (a tym samym praktyczny), z założenia będzie zdecydowanie bardziej kameralny. W każdym spotkaniu będzie uczestniczyło od 8 do 16 osób. To pozwoli omówić nie tylko wybrane aspekty teoretyczne, ale przećwiczyć je realizując case study (to pozwoli upraktycznić nowo poznaną/ lub ugruntowaną właśnie wiedzę). Mój cel – uczestnicy warsztatów mają wyjść z nich zadowoleni, ale muszą być po nich zmęczeni :). 

Zakłada, że pierwsze warsztaty odbędą się na początku lutego. Ich temat jest właśnie uzgadniany (por. pytanie 3 w FAQ poniżej) . Wszystkie szczegóły przedstawię około 15-go stycznia :).

Jednocześnie zapraszam do przeczytania regulaminu i FAQ dla warsztatów AKTYWATOR. Przygotowałem go korzystając z dobrych praktyk konwersatoriów IMPAKT.

Regulamin dla cyklu warsztatów AKTYWATOR

 1. AKTYWATOR odbywać się będzie w Warszawie, na terenie kampusu SGH (w budynku C – róg ul. Madalińskiego i Niepodległości) w godzinach 14.00-17.00.
 2. Przynajmniej na czas warsztatów przechodzimy ze sobą na “ty” :).
 3. Spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego. Wykład ten będzie trwał maksymalnie 30 minut + czas na ew. dyskusję.
 4. Po części wprowadzającej odbędą się wystąpienia zaproszonych gości, a następnie dyskusja.
 5. Każdy z uczestników warsztatu otrzyma drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
 6. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Jeżeli jednak osoba nie będzie uczestniczyć w warsztatach i nie odwoła swojego uczestnictwa najpóźniej na 3 dni robocze przed spotkaniem, zostanie poproszona o uiszczenie opłaty organizacyjnej w wysokości 150 zł (płatność na podstawie wystawionej faktury przez SGH). Por. 10 pytanie w FAQ poniżej.
 7. Do udziału w warsztatach AKTYWATOR zapraszamy:
  • przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.),
  • przedstawicieli firm telekomunikacyjnych i medialnych,
  • przedstawicieli firm logistycznych,
  • przedstawicieli firm sektora utilities (energetyka, gazownictwo),
  • przedstawicieli ochrony zdrowia i firm sektora farmaceutycznego,
  • przedstawicieli sektora przemysłowego i wydobywczego.
 8. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji przeprowadzenia komercyjnej wersji warsztatów.
 9. Warsztaty odbędą się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 4 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników warsztatów nie powinna przekroczyć 40 osób.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji warsztatów, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
 11. Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą dedykowanego formularza.
 12. Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają członkowie Akademii Standardów IT.
 13. W przypadku jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały te osoby, które przyprowadzą ze sobą reprezentantów biznesu – tj. działów marketingu, produkcji, sprzedaży, itp. (jesteśmy pewni, że również takie osoby pozyskają wartościową wiedzę na tym spotkaniu).
 14. Najpóźniej na 3 dni robocze przed warsztatami, osoby, które przysłały zgłoszenie, otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na warsztaty lub informację o decyzji odmownej.
 15. Na warsztaty z z tej samej firmy może zapisać się jedna osoba (nie dotyczy to reprezentantów biznesu – tj. działów marketingu, produkcji, sprzedaży, itp.).
 16. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania – oczekujemy na intensywną interakcję wśród uczestników.
 17. Nie wszystko musi pójść zgodnie z planem ;). Dlatego prosimy uczestników o dużą dozę wyrozumiałości i optymistyczne podejście :).Po spotkaniu wszyscy uczestnicy będą poproszeni o wypełnienie szczegółowych ankiet, których celem będzie zebranie opinii co można poprawić w kolejnych warsztatach AKTYWATORA.

FAQ dla cyklu warsztatów AKTYWATOR

1. Skąd wziął się pomysł zorganizowania cyklu warsztatów AKTYWATOR?
W latach 2013-2014 zorganizowałem w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką działającego w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie cykl konwersatoriów IMPAKT (czyli Interdyscyplinarne i Metodyczne Problemy Architektury Korporacyjnej). Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W sześciu spotkaniach uczestniczyło ponad 300 osób z całej Polski. Zgodnie z definicją konwersatoriów, spotkania te były takim typem zajęć, gdzie dominowały dyskusje. Uczestnicy zaczęli jednak zgłaszać opinie, że bardzo przydatne byłoby skupić się na wybranych zagadnieniach merytorycznych i poznać je dogłębniej (a najlepiej przećwiczyć praktycznie). Zdałem sobie wówczas sprawę, że niezbędne jest znalezienie nowej formuły spotkań.

2. Dlaczego akurat zdecydowano się na formę warsztatową?
Zdecydowałem się na warsztaty, gdyż zgodnie z ich definicją zajęcia odbywają się w małych grupach i mają charakter mieszany. Oznacza to, że obok wykładów bardzo istotna jest część praktyczna. W przypadku AKTYWATORA część praktyczna będzie realizowana w formie case study.

3. Skąd wzięła się nazwa cyklu warsztatów “AKTYWATOR”?
Nazwa cyklu “AKTYWATOR“ jest akronimem od zwrotu: “Architektura Korporacyjna w Tworzeniu i optYmalizacji WArTości ORganizacji“. W nazwie tej chciałem podkreślić, że architektura korporacyjna ma bardzo istotne znaczenie z perspektywy budowy biznesowej wartości organizacji. Takie postrzeganie roli architektury korporacyjnej przełożyło się na zakres zagadnień poruszanych w poszczególnych warsztatach:

 • Relacje modelu biznesowego firmy i architektury korporacyjnej.
 • Organizacja zorientowana na klienta. Jak może w tym pomóc architektura korporacyjna?
 • Zaawansowane modele architektury korporacyjnej (w ArchiMate i nie tylko) – jak je sprzedać biznesowi?
 • Wykorzystanie architektury korporacyjnej do budowy usług konwergentnych i wprowadzania na rynek nowych produktów.
 • Architektura korporacyjna a świat Agile/DevOps/Continuous Delivery.

Oczywiście nie jest to lista zamknięta – jestem również otwarty na Państwa potrzeby i propozycje :).
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że termin AKTYWATOR ma również znaczenie symboliczne – bo zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego jest to substancja, która po dodaniu do katalizatora znacznie przyspiesza szybkość reakcji chemicznych. Mam nadzieję, że nasz AKTYWATOR przyspieszy szybkość absorpcji architektury korporacyjnej w Polsce :).

4. Kto jest organizatorem warsztatów AKTYWATOR?
Warsztaty AKTYWATOR organizowane są przez Zakład Zarządzania Informatyką działający w ramach Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Operacyjnie, za realizację tych spotkań będę odpowiedzialny ja (tj. Andrzej Sobczak) – jako kierownik tego Zakładu.

5. Gdzie odbywają się spotkania w ramach cyklu AKTYWATOR?
Wszystkie spotkania będą odbywać się na terenie kampusu SGH znajdującego się w Warszawie przy Al. Niepodległości. Na SGH jest dogodny dojazd metrem, tramwajami oraz autobusami z centrum miasta. Przed każdym planowany spotkaniem będzie podany oczywiście dokładny adres miejsca w którym odbędą się warsztaty.

6. Jak długo będzie trwa jedno spotkanie w ramach cyklu AKTYWATOR?
Zakładam, że minimalny czas trwania spotkania to 2 godziny wykładowe, maksymalny czas to 4 godziny wykładowe. Do tego należy doliczyć przerwę na poczęstunek. Przed każdym planowanym spotkaniem będzie podana oczywiście dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów.

7. O której planowane jest rozpoczęcie i koniec warsztatów?
Będziemy starali się zaczynać warsztaty o 14.00 i kończyć je o 17.00. Jest to ukłon głównie w stronę osób dojeżdżających z innych miast na warsztaty.

8. Jak często będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty będą odbywały się nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

9. Czy udział w warsztatach jest odpłatny?
Udział w warsztatach AKTYWATOR jest nieodpłatny. Jednakże wprowadzona została opłata organizacyjna w wysokości 150 zł, dla osób które zapiszą się na warsztaty, ale nie będą w nich uczestniczyć i nie odwołają swojego uczestnictwa (najpóźniej na 3 dni przed warsztatami).

10. Co zrobić w sytuacji, kiedy zapisałem się na warsztaty i w ostatniej chwili pojawiła mi się nieoczekiwana przeszkoda związana z uczestnictwem w warsztatach?
W takim wypadku prosimy o kontakt z organizatorem (najpóźniej w dzień warsztatów)  i ustalenie osoby, która będzie uczestniczyła w warsztatach w zastępstwie.