Podsumowanie VI spotkania cyklu IMPAKT

Kategoria II

Z dwutygodniowym opóźnieniem (za które serdecznie przepraszam) chciałbym podsumować VI spotkanie, które odbyło się w ramach cyklu konwersatoriów IMPAKT (czyli Interdyscyplinarnych i Metodycznych Problemów Architektury Korporacyjnej).  W spotkaniu tym wzięło udział ponad 20 osób – szefów działów architektury i osób nadzorujących działy IT. Pomimo, że spotkanie trwało ponad 5 godzin (i większość czasu z założenia poświęcona była na dyskusje – bo prelegenci mieli narzucony przez mnie twardy warunek  – tj. ich prezentacje nie mogły przekroczyć 7 slajdów) to i tak okazało się, że jest to niewystarczająca ilość czasu, aby omówić wszystkie poruszane zagadnienia.

Jako pierwszy wystąpił pan Dariusz Śpiewak – wiceprezes ds. IT  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawił on w jaki sposób w ZUS implementowane jest podejście architektoniczne i z jakimi bolączkami (lub bardziej politycznie: z jaką specyfiką sektora publicznego) na co dzień musi się on mierzyć. W szczególności dotyczyło to zamówień publicznych (i praktycznej niemożności zastosowania przy obecnych przepisach podejścia agile w sektorze publicznym). Wiceprezes ZUS zwracał również uwagę na zasadność wdrażania mechanizmów monitorowania działań organizacji poprzez system odpowiednio dobranych wskaźników nałożonych na zidentyfikowane i opisane procesy biznesowe (w ZUS jest ich ponad 550). Muszę się przyznać, że po raz pierwszy spotkałem się z tak przemyślanym działaniem w tym obszarze w sektorze publicznym.

Drugie wystąpienie poprowadził pan Marek Lenz, który jest  CIO w AXA Polska. Jego tematyka dotyczyła obecnie bardzo gorącego tematu jakim jest wdrażanie podejścia agile. Na pewno nikt nie kwestionuje zasadności zastosowania agile do budowy pojedynczych systemów informatycznych. Prawdziwym jednak wyzwaniem jest przeskalowanie tego podejścia na n realizowanych równocześnie przedsięwzięć i zrobienie tego w skoordynowany sposób (tak, aby nie narastał dług architektoniczny). Innym wyzwaniem jest zastosowanie agile na poziomie np. migracji danych czy też budowy dużych systemów centralnych (np. w bankowości). Osobiście jestem przekonany, że możliwe jest uzyskanie efektu synergii między podejściem architektoniczny a agile (realizowanym np. za pomocą Scruma) – bo według mnie podejścia te jak najbardziej się uzupełniają, a nie wykluczają.

Kolejnym prelegentem był pan Robert Fedorowicz,  który jest Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej w Netia S.A. Przedstawił on (na przykładach) metamodel zawartości, który Netia stosuje przy tworzeniu modeli architektonicznych. To co osobiście bardzo mnie cieszy, to że jest to kolejna firma która przekonała się do ArchiMate :). Osobiście bardzo odpowiadało mi mentalnie podejście zastosowane w Netii – czyli budowa punktów widzenia (viewpoints) na bazie zidentyfikowanych (concerns) trosk interesariuszy. Wówczas tworzone model nie są sztuką dla sztuki, ale dostarczają konkretnych wartości dla ich odbiorców.

Czwartym prelegentem byłem ja :). Moja prezentacja dotyczyła komunikowanie wybranych zagadnień architektonicznych w organizacji. Skoncentrowałem się w niej na następujących kwestiach:
– Jak wyjaśnić biznesowi czym jest „architektura korporacyjna”?
– Jak (i jakie) wykazać korzyści płynące z wdrożenia podejścia architektonicznego w organizacji?
– Jak rozmawiać w organizacji o jakości architektury w organizacji?
– W jaki sposób prezentować architekturę biznesowi?
– Jak przekonać organizację do działania zgodnie z ładem architektonicznym?
Materiały z mojego wystąpienia będą dostępne na platformie Akademii Standardów IT.

Jako piąty prelegent wystąpił pan Piotr Piskorski, Szef Strategii i Architektury w Nordea IT. Tematem jego wystąpienia było wdrażanie podejścia architektonicznego w  grupach kapitałowych. Kluczowe dla powodzenia takiego przedsięwzięcia jest ustawienie odpowiednich procesów ładu architektonicznego. Bez tego trudno jest mówić o sukcesie koncepcji architektonicznej.

Prelegentem-niespodzianką był pan Sławomir Soszyński – obecnie CIO w firm OSTC, a do niedawna główny architekt w Citi Banku. Sławomir przedstawił wzorce “sprzedawania” zarządowi koncepcji architektonicznych. W praktyce okazuje się to bowiem dużym wyzwaniem, bo z perspektywy kadry zarządzającej podejście architektoniczne nie wnosi zbyt dużo wartości.