Czas na trzecią falę metod budowy architektury korporacyjnej

Kategoria II

Na blogu The Open Group opublikowany został wpis Erwina Oordona “Now is the Time for Third Generation Enterprise Architecture Methods. Autor zauważa w nim, że część z istniejących obecnie metod budowy architektury korporacyjnej została opublikowana kilka-kilkanaście lat temu (pierwsza wersja TOGAFa opublikowana została w połowie lat 90-tych XX w.). Na samym początku upowszechniania podejścia architektonicznego spełniały one swoje podejście. Jednakże  obecnie, kiedy zmieniała się świadomość czym jest architektura korporacyjna, jak należy zaprojektować je na nowo. Skąd wzięła się w tytule “trzecia fala”? Według Oordona reprezentantem pierwszej fali metody budowy architektury korporacyjnej stanowiła Siatka Zachmana (Zachman Framework). Fala ta skoncentrowana była na modelach. Reprezentantami drugiej fali był TOGAF ADM. W ramach tej fazy koncentrowano się na procesach architektonicznych.  Trzecia fala metod dotyczyć ma pełnej integracji koncepcji architektonicznych z zarządzaniem zmianą organizacyjną (change management). Polecam lekturę tego wpisu.