Finalna wersja "Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych"

Kategoria II

W dniu 19-tym kwietnia odbyło się w Warszawie II Forum Architektów IT, podczas którego miałem możliwość zaprezentować finalną wersję "Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych". W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces recenzowania wstępnej wersji materiału i przyczynili do powstania końcowego opracowania.

Tak, jak sygnalizowałem to podczas Forum, Kodeks ma stanowić swego rodzaju drogowskaz, jeżeli chodzi o rozwój praktyki architektonicznej w Polsce. Mam nadzieję, że przyczyni się on także do profesjonalizacji zawodu architekta korporacyjnego i wzmocnienia jego roli w organizacji.  

 

       

Kliknij, aby pobrać kodeks.

Oczywiście nie jest to materiał zamknięty. Przypuszczam, że w przeciągu następnych kilku miesięcy zbiorę uwagi do powstałej wersji i na tej podstawie przygotowana zostanie jej aktualizacja.