Nowe ramy Forrestera

Kategoria II

Na początku września na blogu Forrestera pojawiła się zapowiedź nowych ram architektonicznych “Business-Centered Enterprise Architecture Framework”. Zdaniem Henry Peyret’a, analityka tej firmy, obecnie istniejące podejścia są niewystarczające. Z tego względu Forrester połączył metody zaczerpnięte z architektury biznesowej, zarządzania portfelem projektów oraz biblioteki ITIL. Efekt końcowy, to hybrydowe ramy, pozwalające na zarządzanie ciągłą zmianą,  od fazy planowania, poprzez projektowanie, implementację aż po utrzymanie.

Forrester podkreśla element “agile” w zaproponowanym przez siebie podejściu. Ze względu jednak na fakt,  że ramy te są dopiero w w fazie wstępnego projektowania nie można jednoznacznie wyrokować, jak zostanie to zaimplementowane w praktyce.

Pojawia się również pytanie, jak Forrester chce pozycjonować opracowane przez siebie podejście. Wydaje się, że ma to być przeciwwaga dla Gartnera i jego metodyki. Natomiast, ze względu na zamknięty sposób licencjonowania, nie będzie to bezpośrednia konkurencja dla TOGAF’a.