O architekturze korporacyjnej państwa podczas konferencji Państwo 2.0

Kategoria II

W dniu 25 lutego 2015 odbędzie się V edycja konferencji Państwo 2.0, która jest organizowana przez wydawnictwo IDG.

W tym roku chciałbym zwrócić na nią szczególną uwagę na tym serwisie, gdyż co najmniej trzy wystąpienia będą odnosiły się do problematyki architektury korporacyjnej państwa.

Są to:

  • “Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” (prezentacja ta zostanie zaprezentowana przez Pana Michała Bukowskiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji),
  • “Wykorzystanie pryncypiów architektury korporacyjnej w Programie Polska Cyfrowa” (prelegentem będzie Pan Rafał Sukiennik z  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju),
  • “Dlaczego wdrożenie architektury korporacyjnej państwa może się nie udać i co zrobić aby się tak nie stało ” (prelegentem będę ja :)).

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką informatyzacji państwa zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.