Nowa wersja Siatki Zachmana

Kategoria II

Mimo, że od publicznej premiery nowej wersji Siatki Zachmana minęło już kilka miesięcy (miała ona miejsce w sierpniu 2011 r.) wydaje się, że warto o niej napisać szerzej - chociażby ze względu na fakt iż jej Autorem (celowo pisanym przez wielkie "A") jest John Zachman - nazwany przez niektórych "ojcem architektury korporacyjnej". Faktem jest, że szczyt popularności to podejście ma już za sobą, jednakże ciągle dla wielu osób pozostaje synonimem ram architektury korporacyjnej. Zachman uważa, że wprowadzona przez niego Siatka w wersji trzeciej stanowi ontologię korporacyjną (Enterprise Ontology), co ma być rozwinięciem w stosunku do wersji drugiej, w której mowa była o taksonomii widoków architektonicznych.

Jej twórca wskazuje, że do najważniejszych zmian (w stosunku do drugiej wersji Siatki) zaliczyć można:

  • zaktualizowaną warstwę graficzną Siatki,
  • bardziej precyzyjne słowa z meta-modelu (w szczególności w kolumnach 2, 3, 4 i 5),
  • linie integracyjne dla poszczególnych komórek,
  • przedefiniowane perspektywy.