Raport Gartnera o repozytoriach architektonicznych

Kategoria II

Jak co roku na jesieni Gartner opublikował swój “magicznych kwadrat” poświęcony repozytoriom architektonicznym. I chyba po raz pierwszy próbował oszacować wartość całego rynku EA. Zapraszam do analizy najważniejszych wniosków z tego materiału. Poza zakresem tego raportu znalazły się narzędzia, które są coraz częściej używane przez architektów korporacyjnych – tj. do zarządzania portfelami projektów, zarządzaniem danymi finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami prawnymi, planowaniem finansowym.

W tegorocznym raporcie oceniane były narzędzia, które spełniały następujące kryteria:

 • obsługa repozytorium wspierającego przechowywanie punktów widzenia dla domen: biznesowej, danych, aplikacji i technicznej oraz dla rozwiązań, a także gromadzenie relacji pomiędzy tymi obszarami; w repozytorium tym powinna istnieć dodatkowo możliwość przechowywania danych nt. strategii biznesowej, wizji, kierunków rozwoju biznesowego;
 • tworzenie punktów widzenia dla dla domen: biznesowej, danych, aplikacji i technicznej oraz dla rozwiązań;
 • tworzenie analizy luk, planowania scenariuszowe, analizy what-if;
 • wsparcie dla myślenia systemowe (ang. system thinking);
 • tworzenie wizualizacji zgromadzonych w repozytorium architektonicznym danych, w sposób najbardziej odpowiedni dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców – interesariuszy architektury  korporacyjnej;
 • posiadanie zaawansowanych narzędzi administratorskich (w szczególności na poziomie ustawiania praw dostępu, czy też zarządzania użytkownikami);
 • praca w środowisku rozproszonym;
 • dopasowanie/konfiguracja repozytorium architektonicznego do potrzeb konkretnej praktyki architektonicznej;
 • wsparcie wielu ram architektonicznych, przy jednoczesnej możliwości ich kastomizacji;
 • być proste w użyciu, mieć czytelny i przyjazny interfejs użytkownika.

W tym roku analizie poddano 13 narzędzi (w stosunku do zeszłego roku liczba ta nie zmieniła się, ale usunięto jeden produkt – iteratec – i dodano jeden produkt – QPR Software)

W stosunku do roku 2013 nie nastąpiły jakieś szczególnie drastyczne zmiany opis stanu z przed roku można znaleźć tutaj). Mega utrzymała pozycję lidera. IBM ze swoim System Architect’em spadł nieco w rankingu (ale cały czas utrzymał się w obszarze liderów). Co istotne – w roku 2015 planowana jest kolejna edycja tego narzędzia i być może otrzymamy na prawdę narzędzie na miarę XXI w. (tym bardziej, że cały czas IBM System Architect to górna półka, niestety również finansowa).  Swoją pozycję umocnił Software AG (w obszarze architektury korporacyjnej oferuje przede wszystkim Alfabet Enterprise Architecture Management Platform). Do liderów awansował holenderski BiZZdesign.

Jeżeli chodzi o firmę lubianą i cenioną w Polsce – czyli Sparx – jej produkt Enterprise Architect został sklasyfikowany jak w zeszłym roku – czyli znalazł się w obszarze “niszowych graczy”.

gartner_2014

Rysunek 1. Magiczny kwadrat Gartnera dla narzędzi architektonicznych z roku 2014
Źródło: Gartner
Uwaga: aby powiększyć, proszę kliknąć na rysunek

Dla porównania zamieszczam także “magiczny kwadrat” z roku 2013.

gartner_2013

Rysunek 2. Magiczny kwadrat Gartnera dla narzędzi architektonicznych z roku 2013
Źródło: Gartner
Uwaga: aby powiększyć, proszę kliknąć na rysunek

Tegoroczną ciekawostką raportu są przychody poszczególnych firm ze sprzedaży rozwiązań z zakresu architektury korporacyjnej (w większości przypadków są to estymaty Gartnera, bo firmy nie chciały podać takich danych). Poniżej przytaczam wybrane wartości:

 • Atoll –  4 mln USD;
 • Avolution –  11 mln USD;
 • Sparx System –  7.8 mln USD;
 • SAP (sprzedaje przejętego razem z firmą Sybase PowerDesigner) – nie udostępnia danych ze sprzedaży narzędzi w konkretnej branży; jej całkowity obrót do 23.2 mld USD;
 • Software AG  (sprzedaje przejętego razem z firmą Alfabet platformę Alfabet)  – nie udostępnia danych ze sprzedaży narzędzi w konkretnej branży; jej całkowity obrót do 972.7 mln EURO;
 • Troux – 40 mln USD;
 • Casewise – 21 mln USD;
 • BiZZDesign – 19 mln USD;
 • QualiWare – 19.7 mln USD;
 • Mega- 50 mln USD;
 • QPR Software – 11.5 mln USD;
 • OpenText (sprzedaje przejętego razem z firmą Metastorm ProVision)  – nie udostępnia danych ze sprzedaży narzędzi w konkretnej branży; jej całkowity obrót do 1.1 mld USD;
 • IBM (sprzedaje przejętego razem z firmą Telelogic System Architecta)  – nie udostępnia danych ze sprzedaży narzędzi w konkretnej branży; jej całkowity obrót do 99.7 mld USD.

Jaki wniosek nasunął mi się po  analizie tych danych? Że rynek narzędzi do architektury korporacyjnej jest tak na prawdę niszowy (w  stosunku do innych rynków – chociażby platform BPM czy narzędzi do zarządzania projektami). Chyba nie pomylę się dużo, jeżeli określę go łącznie na 350-400 mln USD.

Zagadnieniu wyboru i konfiguracji narzędzi architektonicznych poświęcony jest kurs udostępniony na platformie e-learningowej Akademii Standardów IT pt.: „Gromadzenie i wizualizacja wiedzy architektonicznej” (jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować). Poniżej przedstawiono cały zakres kursu:

 • Produkty i artefakty architektoniczne
 • Koncepcja kontinuum korporacyjnego
 • Czym jest metamodel zawartości i jak go opracować?
 • Metamodel zawartości w TOGAF 9.1
 • Struktura repozytorium architektonicznego
 • Narzędzia stosowane do budowy repozytorium
 • Quiz powtórzeniowy

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla Państwa.