Konsultacje MAC w zakresie aktualizacji pryncypiów architektury korporacyjnej państwa

Kategoria II

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego. Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MAC pod tym linkiem.
Uwagi do pryncypiów MAC prosi przysyłać na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl oraz michal.bukowski@mac.gov.pl.