Przyjęto zaktualizowane pryncypia architektury korporacyjnej państwa

Kategoria II

W dniu 17 czerwca Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) przyjął dokument „Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”, który jest zaktualizowaną wersją pryncypiów przyjętych przez KRMC w listopadzie 2014 r. Prace nad tą aktualizacją rozpoczęły się W lutym 2015 r. Prowadzone były one w formie szerokich konsultacji publicznych, w których udział wzięły m.in. instytucje publiczne, jednostki naukowe oraz stowarzyszenia branżowe.

W efekcie zgłoszonych uwag przygotowana została zaktualizowana wersja dokumentu. Wśród wprowadzonych zmian znajdują się m.in. takie, które ułatwiają jego odbiór (m.in. dodanie rozdziału ze skróconymi opisami pryncypiów) oraz udoskonalony mechanizm weryfikacji pryncypiów, który stał się teraz częścią dokumentu.
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rekomenduje stosowanie pryncypiów organom administracji rządowej. W najbliższych latach będzie to miały szczególne znaczenie w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Na bazie dokumentu pryncypiów, przyjętego przez KRMC jesienią 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało bowiem merytoryczne kryteria oceny naboru do II osi PO PC. KRMC będzie ponadto monitorować i publikować stopień zgodności z pryncypiami projektów o budżecie większym, niż 5 milionów złotych.