Najnowsze dane nt. liczby certyfikatów TOGAF i ArchiMate w Polsce i na świecie

Kategoria II

Konsorcjum The Open Group udostępniło informacje nt. aktualnej liczby certyfikatów na świecie w zakresie TOGAF i ArchiMate. Jednym zdaniem można podsumować: te certyfikaty są ciągle na wznoszącej się fali zainteresowania. Na początku lipca 2013 r. na świecie było łącznie 23695 certyfikatów z TOGAF 9 (tj. zarówno poziomu 1 oraz poziomu 2) a także 714 certyfikatów z ArchiMate 2. Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi (w tym dotyczącymi również Polski).

Dla przypomnienia napiszę, że certyfikat poziomu pierwszego (tzw. Level 1/Fundation) z TOGAF 9 ma potwierdzać, że osoba go posiadająca zna podstawy TOGAF 9, zaś certyfikat poziomu drugiego (tzw. Level 2) ma świadczyć o tym, że osoba zna nie tylko materiał zawarty w specyfikacji TOGAF 9, ale umie go również zastosować w praktyce. Czyli poziom pierwszy potwierdza posiadanie wiedzy o TOGAF 9, poziom drugi – posiadanie umiejętności z zakresu TOGAF 9.

Zmianę liczby certyfikatów TOGAF 9 na świecie przedstawia wykres 1.

Liczba certyfikatów TOGAF na świecie

Drugi z wykresów przedstawia rozkład certyfikatów ze względu na kraje pochodzenia ich właścicieli. Skoncentrowano się na 10-ciu krajach, w których wystawiono największą liczbę certyfikatów. Generalnie certyfikaty są uzyskiwane w blisko 100 krajach.

Rozkład certyfikatów TOGAF w poszczególnych krajach
Na powyższym wykresie nie ma Polski. Nie zmieściła się ona w pierwszej 10-ce. Z moich informacji wynika, że 271 Polaków może pochwalić się posiadaniem jednego z dwóch certyfikatów TOGAF 9 (poziom 1 lub poziom 2), co stanowi 1.14% całości wystawionych na świecie certyfikatów. Wartość ta daje nam 19 miejsce na świecie.
Analogicznie wygląda sytuacja z certyfikatami z ArchiMate. Tutaj również jest certyfikat poziomu pierwszego (tzw. Level 1/Fundation) – ma on potwierdzać, że osoba go posiadająca zna podstawy języka ArchiMate, zaś certyfikat poziomu drugiego (tzw. Level 2) ma świadczyć o tym, że osoba zna nie tylko materiał zawarty w specyfikacji ArchiMate, ale umie go również zastosować w praktyce. Czyli poziom pierwszy potwierdza posiadanie wiedzy o ArchiMate, poziom drugi – posiadanie umiejętności z zakresu modelowania w języku ArchiMate.
Zmianę liczby certyfikatów ArchiMate 2 na świecie przedstawia wykres 3 (należy pamiętać, że proces certyfikacji rozpoczął się dopiero w marcu 2013 r.).

Liczba certyfikatów ArchiMate na świecie

Drugi z wykresów przedstawia rozkład certyfikatów ze względu na kraje pochodzenia ich właścicieli. Skoncentrowano się na 10-ciu krajach, w których wystawiono największą liczbę certyfikatów.

Rozkład certyfikatów ArchiMate w poszczególnych krajach
Teoretycznie może zaskakiwać dominacja Holandii – ponad 50% certyfikatów pochodzi z tego kraju. Należy jednak pamiętać, że język ArchiMate narodził się właśnie w Holandii.

Na powyższym wykresie nie ma Polski. Nie zmieściła się ona w pierwszej 10-ce. Z moich informacji wynika, że 8 Polaków może pochwalić się posiadaniem certyfikatów ArchiMate (poziom 2), co stanowi 1.12% całości wystawionych na świecie certyfikatów. Wartość ta daje nam 11 miejsce ogółem.

Autor składa serdeczne podziękowania Panu Andrew Josey, Dyrektorowi ds. Standaryzacji, za wyrażenie zgody na opublikowanie danych nt. statystyk certyfikacji ArchiMate i TOGAF.
Źródło danych statystycznych:  wykorzystanie za zgodą The Open Group, lipiec 2013.