Lektury dla (aspirujących) architektów korporacyjnych

Kategoria II

Początek roku, to okres ustalania nowych celów. Warto postawić sobie również zadanie, aby w przeciągu następnych 12 miesięcy przeczytać 12 książek nt. architektury korporacyjnej i tematów blisko z nią związanych. 

W związku z tym chciałbym zaproponować taką listę. Część z tych pozycji miałem już możliwość osobiście przeczytać, z częścią dopiero będę się zapoznawał (wybrałem je, bo mają bardzo dobre recenzje lub są napisane przez uznane autorytety). Jeżeli uważają Państwo, że jeszcze jakieś lektury warto dodać do tych pozycji – zapraszam do dodawania ich w komentarzach.

1. Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson, Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, Harvard Business School Press, 2006.
 2.   Marc Lankhorst, Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Springer, wydanie 2, 2009.
 3.   Danny Greefhorst, Erik Proper, Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture, Springer, 2011.
 4.   Frederik Ahlemann, Eric Stettiner, Marcus Messerschmidt, Christine Legner,Strategic Enterprise Architecture Management: Challenges, Best Practices, and Future Developments: How Executives Innovate their Strategic Management, Springer, 2012.
 5.   Roger Sessions, Simple Architectures For Complex Enterprises: Best Practices, Microsoft Press, 2008.
 6.   Martin Op’t Land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia Steghuis,Enterprise Architecture: Creating Value by Informed Governance, Springer, 2008.
 7.   Chris Potts, RecrEAtion: Realizing the Extraordinary Contribution of Your Enterprise Architects, Technics Publications, 2010.
 8.   Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, 2010.
 9.   Peter Weill, Jeanne W. Ross, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press, 2004.
 10.   Sharm Manwani, IT-Enabled Business Change: Successful Management, British Computer Society, 2008.
 11.   James Cadle, Malcolm Eva, Keith Hindle, Debra Paul, Craig Rollaston, Dot Tudor, Donald Yeates, Business Analysis, British Computer Society, wydanie 2, 2010.
 12.   Stephen Jenner, Office of Government Commerce, Craig Kilford, Management of portfolios, Stationery Office, 2011.