O architekturze korporacyjnej państwa na konferencji "Państwo 2.0"

Kategoria II

W dniach 14-15 marca w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez IDG Poland druga edycja konferencji "Państwo 2.0". Wystąpią na niej przedstawiciele administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, reprezentanci firm a także osoby ze środowiska akademickiego.

Organizatorzy deklarują, że na konferencji przedstawione zostaną konkretne, oparte na przykładach z Polski i ze świata, rozwiązania i możliwości wspomagania działań urzędów i instytucji publicznych z użyciem technik informacyjnych i komunikacyjnych. Omówione będą warunki i okoliczności niezbędne do efektywnego posługiwania się narzędziami ICT w pracy administracji publicznej - zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Zaprezentowane zostaną również perspektywy rozwoju najważniejszych projektów teleinformatycznych w naszym kraju, związane z nimi oczekiwania poszczególnych grup społecznych i organów państwowych oraz możliwości ich realizacji. Poddany pod dyskusję będzie model zapewnienia sprawnej koordynacji działań oraz skutecznej współpracy w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów informacyjnych państwa.

W ramach tego ostatniego zagadnienia zostałem poproszony do przygotowania wystąpienia pt. „Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa”.  W jego tracie będę starał się wykazać, że sektor publiczny staje się obecnie właścicielem olbrzymich ilości informacji gromadzonych w postaci cyfrowej – zarówno ustrukturalizowanej jak i nieustrukturalizowanej. Pojawia się pytanie: co zrobić, aby zapewnić efektywny dostęp do tych informacji i móc świadczyć przy ich wykorzystaniu cyfrowe usługi publiczne.

Odpowiedzi na to pytanie muszą udzielić decydenci odpowiedzialni za IT – zarówno na szczeblu całego państwa jak i poszczególnych jednostek publicznych. Postawię tezę, którą będę starał się obronić, że architektura korporacyjna państwa może im w tym pomóc. Można ją bowiem postrzegać jako mechanizm zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego i fundament budowy sprawnie działającej infrastruktury informacyjnej państwa.

Zapraszam do udziału w konferencji (z pełnym jej programem można zapoznać się tutaj)!