Zastosowanie architektury korporacyjnej do budowy połączonego (zintegrowanego) e-rządu

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w czerwcu 2012 roku pojawi się na rynku książka "Enterprise Architecture for Connected E-Government: Practices and Innovations". Jest to zbiór artykułów przygotowanych przez praktyków i teoretyków pod redakcją dra Pallab Saha z National University w Singapurze.

Miałem przyjemność być w Radzie Naukowej tego opracowania, stąd mam możliwość zapoznać się z tą pozycją, zanim będzie ona oficjalnie dostępna. Książka ta adresuje lukę istniejącą obecnie w literaturze w zakresie łączenia i zrozumienie relacji między dwoma istotnymi koncepcjami - tj. e-government oraz  architekturą korporacyjną państwa.

Książka ta jest dedykowana osobom odpowiedzialnym za strategię i architekturę korporacyjną państwa, kierownikom projektów strategicznych  i dyrektorom programów transformacyjnych realizowanych w sektorze publicznym.

Wśród tematów poruszanych w tej pozycji znajdą się m.in. takie zagadnienia jak:

  • korzyści z wdrożenia koncepcji budowy połączonego (zintegrowanego) rządu
  • kierunki rozwoju architektury korporacyjnej państwa
  • wdrażanie innowacji w sektorze publicznym
  • transformacja organizacji publicznych
  • modernizacja i reformy sektora publicznego
  • partnerstwo publiczno- prywatne  a architektura korporacyjna
  • przejrzysty i otwarty rząd

Zapraszam do lektury!