O architekturze korporacyjnej państwa na konferencji Państwo 2.0

Kategoria II

W środę, 25.02, odbyła się kolejna edycja cyklicznej konferencji Państwo 2.0. Jest ona organizowana przez wydawnictwo IDG, które wydaje m.in. dwutygodnik Computerworld.

W tym roku aż trzy wystąpienia dotyczyły wdrażania podejścia architektonicznego w sektorze publicznym. W kolejności prelekcji były to: wystąpienie Pana Michała Bukowskiego, Przewodniczącego Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – prezentacja pt. “Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych, wystąpienie Pana Rafała Sukiennika, Dyrektora Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – prezentacja pt. “Wykorzystanie pryncypiów architektury korporacyjnej w Programie Polska Cyfrowaoraz moje wystąpienie – prezentacja pt. “Dlaczego budowa architektury korporacyjnej państwa może się nie udać i co zrobić, by tak się nie stało?“.

Sprawozdanie – co znalazło się w tych wystąpieniach – można znaleźć na stronach Computerworld On-Line. Zachęcam do zapoznania się z tymi streszczeniami.