Aktualne statystyki nt. certyfikacji TOGAF 9

Kategoria II

Od momentu uruchomienia procedury certyfikacji z TOGAF 9, liczba osób posiadających takie uprawnienie gwałtownie rośnie na całym świecie. The Open Group pod koniec kwietnia 2012 roku przedstawił najnowsze statystyki. Poniżej zaprezentowano dwa wybrane wykresy. Na pierwszym z wykresów przedstawiony jest wzrost certyfikatów od samego początku (tj. od marca 2009) do marca 2012 roku włącznie.

Co interesujące, mimo że zdecydowanie trudniejsze jest uzyskanie certyfikatu na poziomie 2-gim, posiada go więcej osób niż certyfikat na poziomie 1-szym.

Liczba certyfikatów TOGAF na świecie

Drugi z wykresów przedstawia rozkład certyfikatów ze względu na kraje pochodzenia ich właścicieli (jest to stan na połowę marca 2012 roku). Skoncentrowano się na 10-ciu krajach, w których wystawiono największą liczbę certyfikatów (bardziej szczegółowo: wykres przedstawia 11 krajów, bo dwa z nich mają taką samą liczbę certyfikatów). Generalnie certyfikaty są uzyskiwane w ponad 50 krajach.

Rozkład certyfikatów TOGAF w poszczególnych krajach

Dociekliwy obserwator może zwrócić uwagę, że na powyższym wykresie nie ma Polski. Nie zmieściła się ona w pierwszej 10-ce. Z moich informacji wynika, że 108-miu Polaków może pochwalić się posiadaniem jednego z dwóch certyfikatów TOGAF 9 (poziom 1 lub poziom 2), co stanowi 0.8% całości wystawionych na świecie certyfikatów (dla porównania do grudnia 2011 roku 90-ciu Polaków posiadało jeden z dwóch certyfikatów TOGAF 9, co stanowiło 0.7% całości).