O efektywnej operacjonalizacji strategii biznesowej i wdrażaniu ładu architektonicznego - ostatni AKTYWATOR

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym poinformować o kolejnej (już piątej, ale niestety ostatniej) edycji AKTYWATORA (czyli Architektura korporacyjna w tworzeniu i optymalizacji wartości organizacji). Odbędzie się ona na terenie kampusu SGH w dniu 17 września (czwartek) w godzinach 14.00-17.30. Hasłem przewodnim nadchodzącego spotkania są: “Realizacja strategii biznesowej i wdrażanie ładu architektonicznego w turbulentnych czasach“. Udział w AKTYWATORZE jest nieodpłatny.

AKTYWATOR będą składał się z trzech części: wprowadzenia teoretycznego + wystąpień zaproszonych gości + dyskusji podsumowującej. Będziemy mieli gości specjalnych-prelegentów z takich firm jak Orange, PZU, AXA, RWE Stoen. Przedstawią oni  z różnych perspektyw (m.in. głównego architekta / głównego analityka /  koordynatora portfela projektów) jak zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami z obszaru wdrażania i stosowania architektury korporacyjnej. Warsztat przygotowywany jest przy współpracy z Panem Robertem Fedorowiczem – kierownikiem zespołu ds. architektury w TVN S.A.

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch (to także doskonały moment na networking architektoniczny :)).

Plan warsztatów jest następujący:

 • 13.30-14.00 – Rejestracja, powitalna kawa, powitanie gości
 • 14.00-14.30 – Ład architektoniczny jako pochodna modelu działania obszaru IT, Andrzej SobczakKierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, SGH
 • 14.30-15.00 – Od strategii biznesowej do strategii architektury - co, jak i dlaczego?, Paweł Kot - Dyrektor ds. Architektury IT,  Marlena Wilk - Kierownik Zespołu Strategii Architektury, Grupa PZU
 • 15.00-15.30 – Jakich architektów i architektury potrzeba nam do wsparcia realizacji strategii biznesowej?, Bartosz Orlewicz, Główny Architekt, RWE Polska/RWE GBS Polska
 • 15.30-16.00 – Lunch
 • 16.00-16.30 – Jak implementować strategię biznesową nie gubiąc architektury, Michał Mroczek - Główny Analityk, Łukasz Straszewski - Zarządzający Portfelem Projektów, AXA Polska
 • 16.30-17.00 – Projektowanie i wdrażanie ładu architektonicznego - lessons learned z dużej organizacji, Bogdan Głuszkowski, Architekt Korporacyjny, Orange Polska
 • 17.00-17.30 – Cześć warsztatowo-dyskusyjna, prowadzący: Andrzej SobczakKierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, SGH, Robert Fedorowicz, Kierownik Działu Architektury w TVN S.A.

Poniżej chciałbym przedstawić sylwetki prelegentów (w kolejności alfabetycznej) i tematy ich wystąpień :).

GuszkowskiBogdan Głuszkowski, Orange Polska –  Architekt Korporacyjny w Orange Polska. Posiada 20+ letnie doświadczenie w IT. Wcześniej Analityk Biznesowy, Architekt Rozwiązań i Kierownik Projektów budowy rozwiązań biznesowo-informatycznych w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, budowlanej i w administracji państwowej. Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Efektywnego Zarządzania IT w Przedsiębiorstwie na SGH. Członek Association of Enterprise Architects, Business Architecture Guild oraz  Consortium for Untangling Enterprise Complexity. Architekturę Korporacyjną traktuje jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Propaguje ją za pomocą wystąpień na konferencjach i artykułów na własnym blogu. Specjalizuje się w zagadnieniach takich, jak metoda projektowania architektury, złożoność architektury oraz praktyka architektoniczna. Prywatnie: szczęśliwy mąż Moniki i ojciec dwóch synów - Mikołaja i Janka. Bogdan podczas AKTYWATORA przedstawi prezentację pt.: Projektowanie i wdrażanie ładu architektonicznego - lessons learned z dużej organizacji.

KotPaweł Kot, Grupa PZU – Dyrektor ds. Architektury IT w Grupie PZU. Paweł nadzoruje  Obszar, który odpowiada za zarządzanie szeroko pojętą architekturą IT, czyli zapewnia spójność realizacji strategii organizacji, procesów biznesowych i ich wsparcia przez systemy informatyczne. Działania Obszaru obejmują zarządzanie standardami technologicznymi, opracowanie strategii i planów rozwoju systemów IT, merytoryczny nadzór nad realizacją projektów i inicjatyw IT, projektowanie rozwiązań w zakresie architektury aplikacyjnej oraz infrastruktury IT, a także zarządzanie pojemnością systemów IT. Paweł podczas AKTYWATORA przedstawi (razem z Marleną) prezentację pt.: Od strategii biznesowej do strategii architektury - co, jak i dlaczego?.

MroczekMichał Mroczek, AXA Polska – Kierownik Wydziału Analizy Biznesowej w AXA Polska. Humanista w świecie IT, politolog z wykształcenia, socjolog z zamiłowania, fan zarządzania zmianą, pasjonat biznesu ubezpieczeniowego, w wolnych chwilach kieruje Wydziałem Analizy Biznesowej w AXA Polska ;-) Po ukończeniu studiów miał wielką szansę zostać kolejnym utracjuszem i darmozjadem (bo Polska to taki dziwny kraj, gdzie aby coś znaczyć trzeba skończyć ekonomię lub informatykę), ale z opresji wybawiło go coś, co w życiu jest najważniejsze – tj. szczęście. Prawie 10 lat doświadczenia w analizowaniu i syntetyzowaniu wymagań. Zaczynał jako typowy analityk u dostawcy IT, odpowiedzialny za spisywanie wymagań klienta (tzw. “human requirements recorder”), by z czasem (i niestety wiekiem) zrozumieć, że w analizie nie to jest najważniejsze. Bardzo żałuje, że analizy biznesowej prawie w ogóle nie ma na studiach I stopnia, a jeżeli już jest, to na kierunkach związanych z IT. Michał podczas AKTYWATORA przedstawi (razem z Łukaszem) prezentację pt.: Jak implementować strategię biznesową nie gubiąc architektury.

OrlewiczBartosz Orlewicz, RWE Polska/RWE GBS Polska – Główny Architekt odpowiedzialny za architekturę IT RWE Polska i RWE Stoen Operator. Aktualnie planuje przejście do Biznesu, aby skuteczniej realizować strategię biznesową. Posiada doświadczenie w pracy po stronie dostawcy oraz po stronie zamawiającego, zarówno ze strony IT jak i Biznesu. Fan realizacji architektury poprzez wykorzystanie wiedzy i relacji międzyludzkich. Propagator podejścia „One Day Architecture” w organizacji, skupiającego się na szybkości i skuteczności architektów. Bartosz podczas AKTYWATORA przedstawi prezentację pt.: Jakich architektów i architektury potrzeba nam do wsparcia realizacji strategii biznesowej?

SobczakAndrzej Sobczak, SGH – kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w SGH. Fan myślenia architektonicznego i jego zastosowania w zarządzaniu zmianą biznesową. Uczestnik kilkunastu projektów związanych z wdrażaniem podejścia architektonicznego oraz operacjonalizacji strategii biznesowej i IT. Certyfikowanych szkoleniowiec TOGAF/ArchiMate. Andrzej podczas AKTYWATORA przedstawi prezentację pt.: Ład architektoniczny jako pochodna modelu działania obszaru IT. Uwaga: nie jestem gościem specjalnym – znalazłem się tutaj, aby zaprezentować komplet tematów warsztatów :)

 StraszewskiŁukasz Straszewski, AXA Polska – zarządzający portfelem projektów oraz kierownik projektów w Grupie AXA w Polsce. Ponad 8-letnie doświadczenie w branży finansowej/ubezpieczeniowej, informatycznej, marketingowej. W latach 2010-2012 menadżer w jednej ze spółek Grupy Altkom Akademia S.A., odpowiedzialny za zbudowanie i rozwój dwóch linii biznesowych spółki. Absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec Poli oraz Leona. Łukasz podczas AKTYWATORA przedstawi (razem z Michałem) prezentację pt.: Jak implementować strategię biznesową nie gubiąc architektury.

wilkMarlena Wilk, Grupa PZU – Kierownik Zespołu Strategii Architektury w Grupie PZU. Od początku kariery zawodowej związana z sektorem ubezpieczeń, wiele lat po stronie biznesowej, od 10 lat w IT. Do niedawna występowała w roli Architekta Korporacyjnego odpowiedzialnego za obszary ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie koncentrowała się na zdolnościach organizacji w obszarze wytwarzania produktów oraz rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych. W ciągu ostatnich 2 lat aktywnie uczestniczyła w procesach due diligence prowadzonych przez Grupę PZU. Od roku kieruje zespołem Architektów Korporacyjnych co znacznie rozszerzyło pole działania i perspektywę. Marlena podczas AKTYWATORA przedstawi (razem z Pawłem) prezentację pt.: Od strategii biznesowej do strategii architektury - co, jak i dlaczego?.

Poniżej przedstawiam regulamin szczegółowy dla piątej edycji AKTYWATORA.

 1. Piąta edycja AKTYWATORA odbędzie się w Warszawie, na terenie kampusu SGH (w budynku C – róg ul. Madalińskiego i Niepodległości) w dniu 17 września 2015 r. (uwaga: tym razem jest to czwartek) w godzinach 14.00-17.30.
 2. Przynajmniej na czas warsztatów przechodzimy ze sobą na “ty” :).
 3. Spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego. Wykład ten będzie trwał maksymalnie 25 minut.
 4. Po części wprowadzającej odbędą się wystąpienia zaproszonych gości, a następnie dyskusja.
 5. Każdy z uczestników warsztatu otrzyma drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
 6. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Jeżeli jednak osoba nie będzie uczestniczyć w warsztatach i nie odwoła swojego uczestnictwa najpóźniej na 3 dni robocze przed spotkaniem, zostanie poproszona o uiszczenie opłaty organizacyjnej w wysokości 150 zł (płatność na podstawie wystawionej faktury przez SGH). Por. 10 pytanie w FAQ poniżej.
 7. Do udziału w warsztatach AKTYWATOR zapraszamy: – przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.), – przedstawicieli firm telekomunikacyjnych i medialnych, – przedstawicieli firm logistycznych, – przedstawicieli firm sektora utilities (energetyka, gazownictwo), – przedstawicieli ochrony zdrowia i firm sektora farmaceutycznego, – przedstawicieli sektora przemysłowego i wydobywczego.
 8. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji przeprowadzenia komercyjnej wersji warsztatów.
 9. Warsztaty odbędą się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 4 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników warsztatów nie powinna przekroczyć 25 osób.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji warsztatów, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
 11. Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą dedykowanego formularza.
 12. Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają członkowie Akademii Standardów IT.
 13. W przypadku jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc pierwszeństwo będą mieli dyrektorzy/kierownicy działów IT / główni architekci / główni analitycy / przedstawiciele departamentów biznesowych.
 14. Najpóźniej na 3 dni robocze przed warsztatami, osoby, które przysłały zgłoszenie, otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na warsztaty lub informację o decyzji odmownej.
 15. Na warsztaty z z tej samej firmy mogą zapisać się dwie osoby.
 16. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania – oczekujemy na intensywną interakcję wśród uczestników.
 17. Nie wszystko musi pójść zgodnie z planem ;). Dlatego prosimy uczestników o dużą dozę wyrozumiałości i optymistyczne podejście :).
 18. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy będą poproszeni o wypełnienie szczegółowych ankiet, których celem będzie zebranie opinii co można poprawić w kolejnych warsztatach AKTYWATORA.

Jednocześnie zapraszam do przeczytania FAQ dla cyklu warsztatów AKTYWATOR.

1. Skąd wziął się pomysł zorganizowania cyklu warsztatów AKTYWATOR?
W latach 2013-2014 zorganizowałem w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką działającego w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie cykl konwersatoriów IMPAKT (czyli Interdyscyplinarne i Metodyczne Problemy Architektury Korporacyjnej). Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W sześciu spotkaniach uczestniczyło ponad 300 osób z całej Polski. Zgodnie z definicją konwersatoriów, spotkania te były takim typem zajęć, gdzie dominowały dyskusje. Uczestnicy zaczęli jednak zgłaszać opinie, że bardzo przydatne byłoby skupić się na wybranych zagadnieniach merytorycznych i poznać je dogłębniej (a najlepiej przećwiczyć praktycznie). Zdałem sobie wówczas sprawę, że niezbędne jest znalezienie nowej formuły spotkań.

2. Dlaczego akurat zdecydowano się na formę warsztatową?
Zdecydowałem się na warsztaty, gdyż zgodnie z ich definicją zajęcia odbywają się w małych grupach i mają charakter mieszany. Oznacza to, że obok wykładów bardzo istotna jest część praktyczna.

3. Skąd wzięła się nazwa cyklu warsztatów “AKTYWATOR”?
Nazwa cyklu “AKTYWATOR“ jest akronimem od zwrotu: “Architektura Korporacyjna w Tworzeniu i optYmalizacji WArTości ORganizacji“. W nazwie tej chciałem podkreślić, że architektura korporacyjna ma bardzo istotne znaczenie z perspektywy budowy biznesowej wartości organizacji. Takie postrzeganie roli architektury korporacyjnej przełożyło się na zakres zagadnień poruszanych w poszczególnych warsztatach:
1. Relacje modelu biznesowego firmy i architektury korporacyjnej.
2. Organizacja zorientowana na klienta. Jak może w tym pomóc architektura korporacyjna?
3. Zaawansowane modele architektury korporacyjnej (w ArchiMate i nie tylko) – jak je sprzedać biznesowi?
4. Wykorzystanie architektury korporacyjnej do budowy usług konwergentnych i wprowadzania na rynek nowych produktów.
5. Architektura korporacyjna a świat Agile/DevOps/Continuous Delivery.
Oczywiście nie jest to lista zamknięta – jestem również otwarty na Państwa potrzeby i propozycje :).
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że termin AKTYWATOR ma również znaczenie symboliczne – bo zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego jest to substancja, która po dodaniu do katalizatora znacznie przyspiesza szybkość reakcji chemicznych. Mam nadzieję, że nasz AKTYWATOR przyspieszy szybkość absorpcji architektury korporacyjnej w Polsce :).

4. Kto jest organizatorem warsztatów AKTYWATOR?
Warsztaty AKTYWATOR organizowane są przez Zakład Zarządzania Informatyką działający w ramach Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Operacyjnie, za realizację tych spotkań będę odpowiedzialny ja (tj. Andrzej Sobczak) – jako kierownik tego Zakładu.

5. Gdzie odbywają się spotkania w ramach cyklu AKTYWATOR?
Wszystkie spotkania będą odbywać się na terenie kampusu SGH znajdującego się w Warszawie przy Al. Niepodległości. Na SGH jest dogodny dojazd metrem, tramwajami oraz autobusami z centrum miasta. Przed każdym planowany spotkaniem będzie podany oczywiście dokładny adres miejsca w którym odbędą się warsztaty.

6. Jak długo będzie trwa jedno spotkanie w ramach cyklu AKTYWATOR?
Zakładam, że minimalny czas trwania spotkania to 2 godziny wykładowe, maksymalny czas to 4 godziny wykładowe. Do tego należy doliczyć przerwę na poczęstunek. Przed każdym planowanym spotkaniem będzie podana oczywiście dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów.

7. O której planowane jest rozpoczęcie i koniec warsztatów?
Będziemy starali się zaczynać warsztaty o 14.00 i kończyć je o 17.30. Jest to ukłon głównie w stronę osób dojeżdżających z innych miast na warsztaty.

8. Jak często będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty będą odbywały się nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

9. Czy udział w warsztatach jest odpłatny?
Udział w warsztatach AKTYWATOR jest nieodpłatny. Jednakże wprowadzona została opłata organizacyjna w wysokości 150 zł, dla osób które zapiszą się na warsztaty, ale nie będą w nich uczestniczyć i nie odwołają swojego uczestnictwa (najpóźniej na 3 dni przed warsztatami).

10. Co zrobić w sytuacji, kiedy zapisałem się na warsztaty i w ostatniej chwili pojawiła mi się nieoczekiwana przeszkoda związana z uczestnictwem w warsztatach?
W takim wypadku prosimy o kontakt z organizatorem (najpóźniej w dzień warsztatów)  i ustalenie osoby, która będzie uczestniczyła w warsztatach w zastępstwie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął dwutygodnik Computerworld. CW