Opis stanowiska pracy dla architekta korporacyjnego

Kategoria II

Opis stanowiska pracy przedstawia, dlaczego dane stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w danej organizacji. Zawiera ono zarys podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności pracownika.  W opisie stanowiska nie ma miejsca na wszystkie zadania pełnione przez pracownika, część z nich może znaleźć się w zakresie czynności – obowiązkach pracownika. W opisie danego stanowiska należy wpisać jedynie te zadania, które są przypisane do danego stanowiska pracy.

Jak podaje serwis Infor, poświęcony kadrom, w ramach karty opisu stanowiska powinny się znaleźć co najmniej informacje dotyczące:

 • relacji z innymi stanowiskami (np. przynależność do danej komórki organizacyjnej, podległość służbowa, zastępowanie innego pracownika),
 • głównych zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracownika,
 • środków wykorzystywanych w procesie realizacji zadań,
 • wymagań w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.

Piszę o tym tak szczegółowo, gdyż jakiś czas temu jeden z klientów zwrócił się do mnie z zapytaniem czy nie posiadam opisu stanowiska pracy dla architekta korporacyjnego. Nie posiadałem, ale pomyślałem, że warto je opracować. Poniżej przedstawiam efekty mojej pracy.

Na samym początku – należy zwrócić uwagę na jedną rzecz – jest to opis stanowiska pracy architekta korporacyjnego (Enterprise Architect), nie zaś architekta IT (IT Architect).

 • Zakres odpowiedzialności architekta korporacyjnego
  • Architekt korporacyjny jest odpowiedzialny w organizacji za stosowanie praktyki architektonicznej, opracowywanie modeli architektury korporacyjnej i zarządzanie nimi a także przestrzeganie zasad ładu architektonicznego (zarówno na poziomie biznesowym jak i IT). Blisko współpracuje z jednej strony z osobami odpowiedzialnymi za strategię biznesową a z drugiej – za zarządzanie IT w organizacji.
 • Zadania wykonywane przez architekta korporacyjnego
  • Uczestnictwo w opracowywaniu wizji architektonicznej oraz definiowaniu pryncypiów architektonicznych.
  • Uczestnictwo w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej (w obszarze biznesowym jak i IT) – dotyczących zarówno obecnego jak i przyszłego działania organizacji.
  • Raportowanie do kierownictwa organizacji w zakresie zagadnień związanych z architekturą korporacyjną.
  • Wspieranie działów planowania strategicznego w operacjonalizacji strategii biznesowej oraz strategii IT z punktu widzenia całościowych potrzeb organizacji.
  • Formułowanie i przegląd stosowania standardów architektonicznych.
  • Nadzorowanie przestrzegania zasad ładu architektonicznego.
  • Nadzorowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej.
  • Zarządzanie wymaganiami architektonicznymi.
  • Definiowanie procesów i procedur zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji oraz zapewnianie ich stosowania.
  • Nadzorowanie wdrażania, utrzymywania i stosowania zestawu narzędzi informatycznych pełniących rolę repozytorium architektury korporacyjnej.
  • Propagowanie wiedzy o architekturze korporacyjnej i promowanie stosowania koncepcji architektury korporacyjnej wewnątrz organizacji jak i u jej partnerów.
 • Środki wykorzystywane podczas realizacji zadań
  • Repozytorium architektoniczne,
  • Repozytorium wymagań architektonicznych,
  • Pakiet MS Office,
  • MS Visio (lub analogiczny program).
 • Wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia
  • Kwalifikacje:
   • umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF oraz Siatki Zachmana (lub analogiczne ramy – stosowane w konkretnej organizacji),
   • umiejętność modelowania w UML, BPMN oraz ArchiMate,
   • umiejętność posługiwania się wybranym systemem zarządzania repozytorium architektonicznym oraz repozytorium wymagań architektonicznych,
   • wiedza w zakresie szyny integracyjnej, SOA, BI, tworzenia rozwiązań w architekturze n-warstwowej,
   • wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT),
   • przynajmniej podstawowa wiedza nt. wyceny inicjatyw IT,
   • umiejętność zarządzania projektami i/lub programami,
   • umiejętność zarządzania zespołami ludzi,
   • ponadstandardowe umiejętności komunikacyjne,
   • umiejętność zarządzania ryzykiem i radzenia sobie ze stresem.
  • Doświadczenie:
   • minimum pięć lat doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania (po stronie działu IT lub działu biznesowego),
   • uczestnictwo w minimum jednej inicjatywie dotyczącej formułowania strategii IT/biznesowej,
   •  rekomendowane jest uczestnictwo w minimum jednym przedsięwzięciu transformacyjnym.

Oczywiście jest to wstępna wersja opisu stanowiska pracy architekta korporacyjnego – będę oczywiście wdzięczny za Państwa uwagi.